• บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous 2562 จากกระทรวงอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous 2562 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ โรงแรม Grand Miracle
 • บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous 2562 จากกระทรวงอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous 2562 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ โรงแรม Grand Miracle
 • บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous 2562 จากกระทรวงอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous 2562 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ โรงแรม Grand Miracle
 • บริษัทฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทศักยภาพ ประจำปี 2562
 • บริษัทฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทศักยภาพ ประจำปี 2562
 • บริษัทฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทศักยภาพ ประจำปี 2562
 • บริษัทฯ ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย ระดับประเทศ บริษัทฯ ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ กองความปลอดภัยแรงงาน ตลิ่งชัน
 • บริษัทฯ ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย ระดับประเทศ บริษัทฯ ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ กองความปลอดภัยแรงงาน ตลิ่งชัน
 • บริษัทฯ ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย ระดับประเทศ บริษัทฯ ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ กองความปลอดภัยแรงงาน ตลิ่งชัน
 • ThaiStar Packaging Awards 2019 and AsiaStar Awards 2018 Siam Toppan Packaging Co., Ltd. received 5 ThaiStar Packaging Awards 2019 in the category of Consumer Package from Songkran gift set and Chinese New Year gift set, Eco Package type from Microgreens growing kit set and Paper Gift Hamper and New Design…
 • ThaiStar Packaging Awards 2019 and AsiaStar Awards 2018 Siam Toppan Packaging Co., Ltd. received 5 ThaiStar Packaging Awards 2019 in the category of Consumer Package from Songkran gift set and Chinese New Year gift set, Eco Package type from Microgreens growing kit set and Paper Gift Hamper and New Design Package from Phansawat Khon Mask packaging. This event is organized by the Division of Creative Industry Development, Department of Industrial Promotion at Bangkok International Trade & Exhibition Centre: BITEC on 12 June 2019
 • ThaiStar Packaging Awards 2019 and AsiaStar Awards 2018 Siam Toppan Packaging Co., Ltd. received 5 ThaiStar Packaging Awards 2019 in the category of Consumer Package from Songkran gift set and Chinese New Year gift set, Eco Package type from Microgreens growing kit set and Paper Gift Hamper and New Design Package from Phansawat Khon Mask packaging. This event is organized by the Division of Creative Industry Development, Department of Industrial Promotion at Bangkok International Trade & Exhibition Centre: BITEC on 12 June 2019
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้ทำการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 62 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้ทำการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 62 
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้ทำการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 62 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้ทำการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 62 
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้ทำการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 62 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้ทำการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 62 
 • ประกาศเกียรติคุณการดำเนินการบริหารจัดการด้าน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานใน สถานประกอบกิจการ ระดับทอง บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณคุณการดำเนินการบริหารจัดการด้านด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ ระดับทอง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2562
 • ประกาศเกียรติคุณการดำเนินการบริหารจัดการด้าน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานใน สถานประกอบกิจการ ระดับทอง บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณคุณการดำเนินการบริหารจัดการด้านด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ ระดับทอง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2562
 • ประกาศเกียรติคุณการดำเนินการบริหารจัดการด้าน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานใน สถานประกอบกิจการ ระดับทอง บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณคุณการดำเนินการบริหารจัดการด้านด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ ระดับทอง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2562
 • ประกาศเกียรติคุณการดำเนินการบริหารจัดการด้าน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานใน สถานประกอบกิจการ ระดับทอง บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณคุณการดำเนินการบริหารจัดการด้านด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ ระดับทอง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2562
 • รางวัล CSR DIW Continuous Award 2018 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล CSR DIW Continuous Award 2018 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ สโมสรกองทัพบก
 • รางวัล CSR DIW Continuous Award 2018 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล CSR DIW Continuous Award 2018 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ สโมสรกองทัพบก
 • รางวัล CSR DIW Continuous Award 2018 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล CSR DIW Continuous Award 2018 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ สโมสรกองทัพบก
 • รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2561 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2561 ระดับประเทศ ปีที่ 1 (ทอง) และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระ…
 • รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2561 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2561 ระดับประเทศ ปีที่ 1 (ทอง) และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ ปีที่ 1 ภายในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2018 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 รับมอบกับรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี 
 • รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2561 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2561 ระดับประเทศ ปีที่ 1 (ทอง) และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ ปีที่ 1 ภายในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2018 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 รับมอบกับรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี 
 • รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2561 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2561 ระดับประเทศ ปีที่ 1 (ทอง) และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ ปีที่ 1 ภายในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2018 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 รับมอบกับรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี 
 • รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2561 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2561 ระดับประเทศ ปีที่ 1 (ทอง) และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ ปีที่ 1 ภายในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2018 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 รับมอบกับรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี 
 • รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2561 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2561 ระดับประเทศ ปีที่ 1 (ทอง) และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ ปีที่ 1 ภายในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2018 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 รับมอบกับรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี 
 • Packaging knowledge and how to make mango dip Training Program.    Siam Toppan Packaging Co., Ltd. organized the CSR activity with community in Moo 2 consists of 5 communities. Cor Tor Nam Khem 2. TJC 3. Denchai 4. City Village 5. Bang Poo Resort Train packaging knowledge, Health care, exercise by Siam …
 • Packaging knowledge and how to make mango dip Training Program.    Siam Toppan Packaging Co., Ltd. organized the CSR activity with community in Moo 2 consists of 5 communities. Cor Tor Nam Khem 2. TJC 3. Denchai 4. City Village 5. Bang Poo Resort Train packaging knowledge, Health care, exercise by Siam Toppan and how to make mango dip by teacher from Polytechnic school .Training program set up on May 17th 2018 @ @Wat Srichan Pradit Moo2 Bang Poo Mai, Muang, Samutprakarn. They could continue to be career and sustain money earning in weekend when visitors come to sightseeing behind Wat  Sri  Chand also In Siam Toppan where we have Second Hand Green Sakes quarterly  event .     In addition, we have designed and presented set of water to charity to who passed away (ชุดกรวดน้ำ) and stationary set  (กล่องทบบุญ)  to replace Flower wreath to Wat Sri Chand Abbot
 • Packaging knowledge and how to make mango dip Training Program.    Siam Toppan Packaging Co., Ltd. organized the CSR activity with community in Moo 2 consists of 5 communities. Cor Tor Nam Khem 2. TJC 3. Denchai 4. City Village 5. Bang Poo Resort Train packaging knowledge, Health care, exercise by Siam Toppan and how to make mango dip by teacher from Polytechnic school .Training program set up on May 17th 2018 @ @Wat Srichan Pradit Moo2 Bang Poo Mai, Muang, Samutprakarn. They could continue to be career and sustain money earning in weekend when visitors come to sightseeing behind Wat  Sri  Chand also In Siam Toppan where we have Second Hand Green Sakes quarterly  event .     In addition, we have designed and presented set of water to charity to who passed away (ชุดกรวดน้ำ) and stationary set  (กล่องทบบุญ)  to replace Flower wreath to Wat Sri Chand Abbot
 • Packaging knowledge and how to make mango dip Training Program.    Siam Toppan Packaging Co., Ltd. organized the CSR activity with community in Moo 2 consists of 5 communities. Cor Tor Nam Khem 2. TJC 3. Denchai 4. City Village 5. Bang Poo Resort Train packaging knowledge, Health care, exercise by Siam Toppan and how to make mango dip by teacher from Polytechnic school .Training program set up on May 17th 2018 @ @Wat Srichan Pradit Moo2 Bang Poo Mai, Muang, Samutprakarn. They could continue to be career and sustain money earning in weekend when visitors come to sightseeing behind Wat  Sri  Chand also In Siam Toppan where we have Second Hand Green Sakes quarterly  event .     In addition, we have designed and presented set of water to charity to who passed away (ชุดกรวดน้ำ) and stationary set  (กล่องทบบุญ)  to replace Flower wreath to Wat Sri Chand Abbot
 • Packaging knowledge and how to make mango dip Training Program.    Siam Toppan Packaging Co., Ltd. organized the CSR activity with community in Moo 2 consists of 5 communities. Cor Tor Nam Khem 2. TJC 3. Denchai 4. City Village 5. Bang Poo Resort Train packaging knowledge, Health care, exercise by Siam Toppan and how to make mango dip by teacher from Polytechnic school .Training program set up on May 17th 2018 @ @Wat Srichan Pradit Moo2 Bang Poo Mai, Muang, Samutprakarn. They could continue to be career and sustain money earning in weekend when visitors come to sightseeing behind Wat  Sri  Chand also In Siam Toppan where we have Second Hand Green Sakes quarterly  event .     In addition, we have designed and presented set of water to charity to who passed away (ชุดกรวดน้ำ) and stationary set  (กล่องทบบุญ)  to replace Flower wreath to Wat Sri Chand Abbot
 • Packaging knowledge and how to make mango dip Training Program.    Siam Toppan Packaging Co., Ltd. organized the CSR activity with community in Moo 2 consists of 5 communities. Cor Tor Nam Khem 2. TJC 3. Denchai 4. City Village 5. Bang Poo Resort Train packaging knowledge, Health care, exercise by Siam Toppan and how to make mango dip by teacher from Polytechnic school .Training program set up on May 17th 2018 @ @Wat Srichan Pradit Moo2 Bang Poo Mai, Muang, Samutprakarn. They could continue to be career and sustain money earning in weekend when visitors come to sightseeing behind Wat  Sri  Chand also In Siam Toppan where we have Second Hand Green Sakes quarterly  event .     In addition, we have designed and presented set of water to charity to who passed away (ชุดกรวดน้ำ) and stationary set  (กล่องทบบุญ)  to replace Flower wreath to Wat Sri Chand Abbot
 • Environmental Good Governance 2018 บริษัท สยามทบพันฯ ได้เข้าร่วมรับการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมใน โครงการธงขาวดาวเขียว ประจำปี 2561 เมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินจากนิคมอุตสาหกรรมบางปู และ ชุมชนรอบข้างบริษัทฯ เข้ามาเป็นผู้ตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมินของบร…
 • Environmental Good Governance 2018 บริษัท สยามทบพันฯ ได้เข้าร่วมรับการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมใน โครงการธงขาวดาวเขียว ประจำปี 2561 เมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินจากนิคมอุตสาหกรรมบางปู และ ชุมชนรอบข้างบริษัทฯ เข้ามาเป็นผู้ตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมินของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
 • Environmental Good Governance 2018 บริษัท สยามทบพันฯ ได้เข้าร่วมรับการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมใน โครงการธงขาวดาวเขียว ประจำปี 2561 เมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินจากนิคมอุตสาหกรรมบางปู และ ชุมชนรอบข้างบริษัทฯ เข้ามาเป็นผู้ตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมินของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
 • Environmental Good Governance 2018 บริษัท สยามทบพันฯ ได้เข้าร่วมรับการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมใน โครงการธงขาวดาวเขียว ประจำปี 2561 เมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินจากนิคมอุตสาหกรรมบางปู และ ชุมชนรอบข้างบริษัทฯ เข้ามาเป็นผู้ตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมินของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
 • Environmental Good Governance 2018 บริษัท สยามทบพันฯ ได้เข้าร่วมรับการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมใน โครงการธงขาวดาวเขียว ประจำปี 2561 เมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินจากนิคมอุตสาหกรรมบางปู และ ชุมชนรอบข้างบริษัทฯ เข้ามาเป็นผู้ตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมินของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
 • Salad roll and Salad dressing Training : CSR-DIW activity 2018 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดกิจกรรม สอนการทำน้ำสลัดและก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ให้กับ พนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและสามารถสร้างรายได้ เพื่อเป็นการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามจุดประสงค์ของ CSR-DIW Continuous
 • Salad roll and Salad dressing Training : CSR-DIW activity 2018 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดกิจกรรม สอนการทำน้ำสลัดและก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ให้กับ พนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและสามารถสร้างรายได้ เพื่อเป็นการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามจุดประสงค์ของ CSR-DIW Continuous
 • Salad roll and Salad dressing Training : CSR-DIW activity 2018 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดกิจกรรม สอนการทำน้ำสลัดและก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ให้กับ พนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและสามารถสร้างรายได้ เพื่อเป็นการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามจุดประสงค์ของ CSR-DIW Continuous
 • Salad roll and Salad dressing Training : CSR-DIW activity 2018 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดกิจกรรม สอนการทำน้ำสลัดและก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ให้กับ พนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและสามารถสร้างรายได้ เพื่อเป็นการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามจุดประสงค์ของ CSR-DIW Continuous
 • Salad roll and Salad dressing Training : CSR-DIW activity 2018 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดกิจกรรม สอนการทำน้ำสลัดและก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ให้กับ พนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและสามารถสร้างรายได้ เพื่อเป็นการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามจุดประสงค์ของ CSR-DIW Continuous
 • งานประกวดสิ่งพิมพ์ Asian Packaging Excellence Awards 2018 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในงานประกวดสิ่งพิมพ์ Asian Packaging Excellence Awards 2018 ในหัวข้อ Paper Board Packaging Metalized Paper ณ โรงแรมแบงค็อกแมริออท มาคีส์ ควีนส์ปาร์ค ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
 • งานประกวดสิ่งพิมพ์ Asian Packaging Excellence Awards 2018 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในงานประกวดสิ่งพิมพ์ Asian Packaging Excellence Awards 2018 ในหัวข้อ Paper Board Packaging Metalized Paper ณ โรงแรมแบงค็อกแมริออท มาคีส์ ควีนส์ปาร์ค ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
 • งานประกวดสิ่งพิมพ์ Asian Packaging Excellence Awards 2018 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในงานประกวดสิ่งพิมพ์ Asian Packaging Excellence Awards 2018 ในหัวข้อ Paper Board Packaging Metalized Paper ณ โรงแรมแบงค็อกแมริออท มาคีส์ ควีนส์ปาร์ค ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
 • Songkran's day ชาวสยามทบพันร่วมใจกันรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เพื่อขอพรในเทศกาลปีใหม่ไทย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2018
 • Songkran's day ชาวสยามทบพันร่วมใจกันรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เพื่อขอพรในเทศกาลปีใหม่ไทย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2018
 • Songkran's day ชาวสยามทบพันร่วมใจกันรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เพื่อขอพรในเทศกาลปีใหม่ไทย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2018
 • Songkran's day ชาวสยามทบพันร่วมใจกันรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เพื่อขอพรในเทศกาลปีใหม่ไทย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2018
 • Songkran's day ชาวสยามทบพันร่วมใจกันรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เพื่อขอพรในเทศกาลปีใหม่ไทย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2018
 • Songkran's day ชาวสยามทบพันร่วมใจกันรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เพื่อขอพรในเทศกาลปีใหม่ไทย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2018
 • Songkran's day ชาวสยามทบพันร่วมใจกันรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เพื่อขอพรในเทศกาลปีใหม่ไทย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2018
 • Songkran's day ชาวสยามทบพันร่วมใจกันรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เพื่อขอพรในเทศกาลปีใหม่ไทย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2018
 • สยามทบพันรับรางวัล Thai Print Awards 2017 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่12 (Thai Print Awards 2017) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลเหรียญเงินในหัวข้อ การพิมพ์ปร…
 • สยามทบพันรับรางวัล Thai Print Awards 2017 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่12 (Thai Print Awards 2017) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลเหรียญเงินในหัวข้อ การพิมพ์ปรู๊ฟด้วยระบบดิจิตอล (Digital Color proofing) 2.รางวัลเหรียญทองแดงในหัวข้อ งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Self Promotion)
 • สยามทบพันรับรางวัล Thai Print Awards 2017 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่12 (Thai Print Awards 2017) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลเหรียญเงินในหัวข้อ การพิมพ์ปรู๊ฟด้วยระบบดิจิตอล (Digital Color proofing) 2.รางวัลเหรียญทองแดงในหัวข้อ งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Self Promotion)
 • สยามทบพันรับรางวัล Thai Print Awards 2017 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่12 (Thai Print Awards 2017) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลเหรียญเงินในหัวข้อ การพิมพ์ปรู๊ฟด้วยระบบดิจิตอล (Digital Color proofing) 2.รางวัลเหรียญทองแดงในหัวข้อ งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Self Promotion)
 • สยามทบพันรับรางวัล Thai Print Awards 2017 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่12 (Thai Print Awards 2017) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลเหรียญเงินในหัวข้อ การพิมพ์ปรู๊ฟด้วยระบบดิจิตอล (Digital Color proofing) 2.รางวัลเหรียญทองแดงในหัวข้อ งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Self Promotion)
 • ​Siam Toppan Packaging Co., Ltd has got Green Industry Award Level 5 Siam Toppan Packaging Co., Ltd has got Green Industry Award Level 5 or Green Network (GI5) from Department of Industrial Works, Industrial Ministry. We are so proud to be the first manufacturer of  Offset Printing and Packaging who has got GI5 a…
 • ​Siam Toppan Packaging Co., Ltd has got Green Industry Award Level 5 Siam Toppan Packaging Co., Ltd has got Green Industry Award Level 5 or Green Network (GI5) from Department of Industrial Works, Industrial Ministry. We are so proud to be the first manufacturer of  Offset Printing and Packaging who has got GI5 and also Green Industry Award Level 4 or Green Culture (GI4) which was held at Army club on Monday 11 Sep 2017.
 • ​Siam Toppan Packaging Co., Ltd has got Green Industry Award Level 5 Siam Toppan Packaging Co., Ltd has got Green Industry Award Level 5 or Green Network (GI5) from Department of Industrial Works, Industrial Ministry. We are so proud to be the first manufacturer of  Offset Printing and Packaging who has got GI5 and also Green Industry Award Level 4 or Green Culture (GI4) which was held at Army club on Monday 11 Sep 2017.
 • ​Siam Toppan Packaging Co., Ltd has got Green Industry Award Level 5 Siam Toppan Packaging Co., Ltd has got Green Industry Award Level 5 or Green Network (GI5) from Department of Industrial Works, Industrial Ministry. We are so proud to be the first manufacturer of  Offset Printing and Packaging who has got GI5 and also Green Industry Award Level 4 or Green Culture (GI4) which was held at Army club on Monday 11 Sep 2017.
 • ​Siam Toppan Packaging Co., Ltd has got Green Industry Award Level 5 Siam Toppan Packaging Co., Ltd has got Green Industry Award Level 5 or Green Network (GI5) from Department of Industrial Works, Industrial Ministry. We are so proud to be the first manufacturer of  Offset Printing and Packaging who has got GI5 and also Green Industry Award Level 4 or Green Culture (GI4) which was held at Army club on Monday 11 Sep 2017.
 • ​Siam Toppan Packaging Co., Ltd has got Green Industry Award Level 5 Siam Toppan Packaging Co., Ltd has got Green Industry Award Level 5 or Green Network (GI5) from Department of Industrial Works, Industrial Ministry. We are so proud to be the first manufacturer of  Offset Printing and Packaging who has got GI5 and also Green Industry Award Level 4 or Green Culture (GI4) which was held at Army club on Monday 11 Sep 2017.
 • CSR-DIW Continuous Awards 2017 Siam Toppan Packaging Co., Ltd receive CSR-DIW Continuous Awards 2017 from DIW of Industrial Ministry on 17 Aug 2017 at Army Club
 • CSR-DIW Continuous Awards 2017 Siam Toppan Packaging Co., Ltd receive CSR-DIW Continuous Awards 2017 from DIW of Industrial Ministry on 17 Aug 2017 at Army Club
 • CSR-DIW Continuous Awards 2017 Siam Toppan Packaging Co., Ltd receive CSR-DIW Continuous Awards 2017 from DIW of Industrial Ministry on 17 Aug 2017 at Army Club
 • CSR-DIW Continuous Awards 2017 Siam Toppan Packaging Co., Ltd receive CSR-DIW Continuous Awards 2017 from DIW of Industrial Ministry on 17 Aug 2017 at Army Club
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด รับรางวัล Asia Star 2016 Awards และ Thai Star Packaging Awards 2017 บจก. สยามทบพันแพคเกจจิ้ง ได้รับรางวัล Asia Star 2016 Awards ประเภท Commercial Category ซึ่งจัดโดย Asian Packaging Federation (APF) จำนวน 2 รางวัล จากผลงานกล่องขนมไทยเก้าพี่น้อง และกล่องปลาสลิดทอดกรอบ และรางวัล Thai Star Packaging Awards 2017 ซึ่งจัดโ…
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด รับรางวัล Asia Star 2016 Awards และ Thai Star Packaging Awards 2017 บจก. สยามทบพันแพคเกจจิ้ง ได้รับรางวัล Asia Star 2016 Awards ประเภท Commercial Category ซึ่งจัดโดย Asian Packaging Federation (APF) จำนวน 2 รางวัล จากผลงานกล่องขนมไทยเก้าพี่น้อง และกล่องปลาสลิดทอดกรอบ และรางวัล Thai Star Packaging Awards 2017 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน 3 รางวัล คือ ประเภท Consumer Package จำนวน 1 รางวัล จากผลงานกล่องของขวัญข้าวกล้อง (ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู) และประเภท Eco Package จำนวน 2 รางวัล จากผลงานกล่องของขวัญข้าวกล้อง (ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู) และกล่องของขวัญข้าวกล้อง (ทรงยาว) โดยงานได้จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา  
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด รับรางวัล Asia Star 2016 Awards และ Thai Star Packaging Awards 2017 บจก. สยามทบพันแพคเกจจิ้ง ได้รับรางวัล Asia Star 2016 Awards ประเภท Commercial Category ซึ่งจัดโดย Asian Packaging Federation (APF) จำนวน 2 รางวัล จากผลงานกล่องขนมไทยเก้าพี่น้อง และกล่องปลาสลิดทอดกรอบ และรางวัล Thai Star Packaging Awards 2017 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน 3 รางวัล คือ ประเภท Consumer Package จำนวน 1 รางวัล จากผลงานกล่องของขวัญข้าวกล้อง (ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู) และประเภท Eco Package จำนวน 2 รางวัล จากผลงานกล่องของขวัญข้าวกล้อง (ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู) และกล่องของขวัญข้าวกล้อง (ทรงยาว) โดยงานได้จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา  
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด รับรางวัล Asia Star 2016 Awards และ Thai Star Packaging Awards 2017 บจก. สยามทบพันแพคเกจจิ้ง ได้รับรางวัล Asia Star 2016 Awards ประเภท Commercial Category ซึ่งจัดโดย Asian Packaging Federation (APF) จำนวน 2 รางวัล จากผลงานกล่องขนมไทยเก้าพี่น้อง และกล่องปลาสลิดทอดกรอบ และรางวัล Thai Star Packaging Awards 2017 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน 3 รางวัล คือ ประเภท Consumer Package จำนวน 1 รางวัล จากผลงานกล่องของขวัญข้าวกล้อง (ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู) และประเภท Eco Package จำนวน 2 รางวัล จากผลงานกล่องของขวัญข้าวกล้อง (ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู) และกล่องของขวัญข้าวกล้อง (ทรงยาว) โดยงานได้จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา  
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด รับรางวัล Asia Star 2016 Awards และ Thai Star Packaging Awards 2017 บจก. สยามทบพันแพคเกจจิ้ง ได้รับรางวัล Asia Star 2016 Awards ประเภท Commercial Category ซึ่งจัดโดย Asian Packaging Federation (APF) จำนวน 2 รางวัล จากผลงานกล่องขนมไทยเก้าพี่น้อง และกล่องปลาสลิดทอดกรอบ และรางวัล Thai Star Packaging Awards 2017 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน 3 รางวัล คือ ประเภท Consumer Package จำนวน 1 รางวัล จากผลงานกล่องของขวัญข้าวกล้อง (ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู) และประเภท Eco Package จำนวน 2 รางวัล จากผลงานกล่องของขวัญข้าวกล้อง (ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู) และกล่องของขวัญข้าวกล้อง (ทรงยาว) โดยงานได้จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา  
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด รับรางวัล Asia Star 2016 Awards และ Thai Star Packaging Awards 2017 บจก. สยามทบพันแพคเกจจิ้ง ได้รับรางวัล Asia Star 2016 Awards ประเภท Commercial Category ซึ่งจัดโดย Asian Packaging Federation (APF) จำนวน 2 รางวัล จากผลงานกล่องขนมไทยเก้าพี่น้อง และกล่องปลาสลิดทอดกรอบ และรางวัล Thai Star Packaging Awards 2017 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน 3 รางวัล คือ ประเภท Consumer Package จำนวน 1 รางวัล จากผลงานกล่องของขวัญข้าวกล้อง (ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู) และประเภท Eco Package จำนวน 2 รางวัล จากผลงานกล่องของขวัญข้าวกล้อง (ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู) และกล่องของขวัญข้าวกล้อง (ทรงยาว) โดยงานได้จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา  
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด รับรางวัล Asia Star 2016 Awards และ Thai Star Packaging Awards 2017 บจก. สยามทบพันแพคเกจจิ้ง ได้รับรางวัล Asia Star 2016 Awards ประเภท Commercial Category ซึ่งจัดโดย Asian Packaging Federation (APF) จำนวน 2 รางวัล จากผลงานกล่องขนมไทยเก้าพี่น้อง และกล่องปลาสลิดทอดกรอบ และรางวัล Thai Star Packaging Awards 2017 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน 3 รางวัล คือ ประเภท Consumer Package จำนวน 1 รางวัล จากผลงานกล่องของขวัญข้าวกล้อง (ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู) และประเภท Eco Package จำนวน 2 รางวัล จากผลงานกล่องของขวัญข้าวกล้อง (ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู) และกล่องของขวัญข้าวกล้อง (ทรงยาว) โดยงานได้จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา  
 • สัมมนา หลักสูตร 'WE ARE UNITED : พวกเราเป็นเป็นหนึ่งเดียวกัน'
 • สัมมนา หลักสูตร 'WE ARE UNITED : พวกเราเป็นเป็นหนึ่งเดียวกัน'
 • สัมมนา หลักสูตร 'WE ARE UNITED : พวกเราเป็นเป็นหนึ่งเดียวกัน'
 • สัมมนา หลักสูตร 'WE ARE UNITED : พวกเราเป็นเป็นหนึ่งเดียวกัน'
 • สัมมนา หลักสูตร 'WE ARE UNITED : พวกเราเป็นเป็นหนึ่งเดียวกัน'
 • สัมมนา หลักสูตร 'WE ARE UNITED : พวกเราเป็นเป็นหนึ่งเดียวกัน'
 • สัมมนา หลักสูตร 'WE ARE UNITED : พวกเราเป็นเป็นหนึ่งเดียวกัน'
 • สัมมนา หลักสูตร 'WE ARE UNITED : พวกเราเป็นเป็นหนึ่งเดียวกัน'
 • สัมมนา หลักสูตร 'WE ARE UNITED : พวกเราเป็นเป็นหนึ่งเดียวกัน'
 • สัมมนา หลักสูตร 'WE ARE UNITED : พวกเราเป็นเป็นหนึ่งเดียวกัน'
 • บริษัทได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย <p>บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สถานที่ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท</p> <p>[Environment Good Governance Ceremony…
 • บริษัทได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย <p>บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สถานที่ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท</p> <p>[Environment Good Governance Ceremony Award 2016]</p>
 • บริษัทได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย <p>บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สถานที่ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท</p> <p>[Environment Good Governance Ceremony Award 2016]</p>
 • บริษัทได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย <p>บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สถานที่ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท</p> <p>[Environment Good Governance Ceremony Award 2016]</p>
 • บริษัทได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย <p>บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สถานที่ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท</p> <p>[Environment Good Governance Ceremony Award 2016]</p>
 • บริษัทได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย <p>บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สถานที่ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท</p> <p>[Environment Good Governance Ceremony Award 2016]</p>
 • Celebrate new year เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2017 ทางบริษัทสยามทบพันได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน 
 • Celebrate new year เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2017 ทางบริษัทสยามทบพันได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน 
 • Celebrate new year เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2017 ทางบริษัทสยามทบพันได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน 
 • Celebrate new year เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2017 ทางบริษัทสยามทบพันได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน 
 • Celebrate new year เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2017 ทางบริษัทสยามทบพันได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน 
 • Celebrate new year เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2017 ทางบริษัทสยามทบพันได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน 
 • Celebrate new year เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2017 ทางบริษัทสยามทบพันได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน 
 • Celebrate new year เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2017 ทางบริษัทสยามทบพันได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน 
 • Celebrate new year เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2017 ทางบริษัทสยามทบพันได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน 
 • โครงการทุนเรียนดีบุตรประจำปี 2559
 • โครงการทุนเรียนดีบุตรประจำปี 2559
 • โครงการทุนเรียนดีบุตรประจำปี 2559
 • โครงการทุนเรียนดีบุตรประจำปี 2559
 • โครงการทุนเรียนดีบุตรประจำปี 2559
 • โครงการทุนเรียนดีบุตรประจำปี 2559
 • โครงการทุนเรียนดีบุตรประจำปี 2559
 • บริษัทได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2559 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการและได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2559 โดยรับมอบรางวัลและถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องป…
 • บริษัทได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2559 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการและได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2559 โดยรับมอบรางวัลและถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom (ชั้น 2 IMPACT Forum Hall 9) IMPACT Convention Center
 • บริษัทได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2559 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการและได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2559 โดยรับมอบรางวัลและถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom (ชั้น 2 IMPACT Forum Hall 9) IMPACT Convention Center
 • บริษัทได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2559 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการและได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2559 โดยรับมอบรางวัลและถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom (ชั้น 2 IMPACT Forum Hall 9) IMPACT Convention Center
 • บริษัทได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2559 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการและได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2559 โดยรับมอบรางวัลและถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom (ชั้น 2 IMPACT Forum Hall 9) IMPACT Convention Center
 • บริษัทได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2559 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการและได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2559 โดยรับมอบรางวัลและถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom (ชั้น 2 IMPACT Forum Hall 9) IMPACT Convention Center
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล Thai Star Packaging Awards 2016 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล Thai Star Packaging Awards 2016 ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไปที่มีจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว จากผลงานบรรจุภัณฑ์กล่องขนมไทยเก้าพี่น้อง ซึ่งงานนี้จัดโดยส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพ…
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล Thai Star Packaging Awards 2016 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล Thai Star Packaging Awards 2016 ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไปที่มีจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว จากผลงานบรรจุภัณฑ์กล่องขนมไทยเก้าพี่น้อง ซึ่งงานนี้จัดโดยส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล Thai Star Packaging Awards 2016 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล Thai Star Packaging Awards 2016 ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไปที่มีจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว จากผลงานบรรจุภัณฑ์กล่องขนมไทยเก้าพี่น้อง ซึ่งงานนี้จัดโดยส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล Thai Star Packaging Awards 2016 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล Thai Star Packaging Awards 2016 ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไปที่มีจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว จากผลงานบรรจุภัณฑ์กล่องขนมไทยเก้าพี่น้อง ซึ่งงานนี้จัดโดยส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล Thai Star Packaging Awards 2016 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล Thai Star Packaging Awards 2016 ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไปที่มีจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว จากผลงานบรรจุภัณฑ์กล่องขนมไทยเก้าพี่น้อง ซึ่งงานนี้จัดโดยส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา
 • บริษัทได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:16px">บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศติด…
 • บริษัทได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:16px">บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศติดต่อกัน 8 ปีระดับทอง ภายในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่30 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร รับมอบกับอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน</span>
 • บริษัทได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:16px">บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศติดต่อกัน 8 ปีระดับทอง ภายในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่30 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร รับมอบกับอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน</span>
 • บริษัทได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:16px">บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศติดต่อกัน 8 ปีระดับทอง ภายในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่30 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร รับมอบกับอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน</span>
 • บริษัทได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:16px">บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศติดต่อกัน 8 ปีระดับทอง ภายในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่30 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร รับมอบกับอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน</span>
 • สัมมนาหลักสูตร “Integrated Management System ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007 Requirements” สยามทบพันได้จัดสัมมนาหลักสูตร&nbsp; <strong>&ldquo;Integrated&nbsp; Management System</strong>&nbsp; <strong>ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 &amp; OHSAS 18001:2007 Requirements&rdquo;</strong><br />…
 • สัมมนาหลักสูตร “Integrated Management System ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007 Requirements” สยามทบพันได้จัดสัมมนาหลักสูตร&nbsp; <strong>&ldquo;Integrated&nbsp; Management System</strong>&nbsp; <strong>ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 &amp; OHSAS 18001:2007 Requirements&rdquo;</strong><br /> ให้กับคณะทำงานตรวจติดตามภายใน ระบบ ISO9001 , ISO14001 ,TIS/OHSAS18001 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เชิญ &nbsp;อาจารย์สมฤดี คุวสานนท์ &nbsp;<br /> จากสถาบันTUV NORD&nbsp; (THAILAND) LTD. &nbsp;มาบรรยาย &nbsp;&nbsp;ในวันที่ 9-10 มิถุนายน &nbsp;2559 ณ ห้องประชุม 1 สยามทบพัน<br /> &nbsp;
 • สัมมนาหลักสูตร “Integrated Management System ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007 Requirements” สยามทบพันได้จัดสัมมนาหลักสูตร&nbsp; <strong>&ldquo;Integrated&nbsp; Management System</strong>&nbsp; <strong>ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 &amp; OHSAS 18001:2007 Requirements&rdquo;</strong><br /> ให้กับคณะทำงานตรวจติดตามภายใน ระบบ ISO9001 , ISO14001 ,TIS/OHSAS18001 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เชิญ &nbsp;อาจารย์สมฤดี คุวสานนท์ &nbsp;<br /> จากสถาบันTUV NORD&nbsp; (THAILAND) LTD. &nbsp;มาบรรยาย &nbsp;&nbsp;ในวันที่ 9-10 มิถุนายน &nbsp;2559 ณ ห้องประชุม 1 สยามทบพัน<br /> &nbsp;
 • สัมมนาหลักสูตร “Integrated Management System ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007 Requirements” สยามทบพันได้จัดสัมมนาหลักสูตร&nbsp; <strong>&ldquo;Integrated&nbsp; Management System</strong>&nbsp; <strong>ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 &amp; OHSAS 18001:2007 Requirements&rdquo;</strong><br /> ให้กับคณะทำงานตรวจติดตามภายใน ระบบ ISO9001 , ISO14001 ,TIS/OHSAS18001 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เชิญ &nbsp;อาจารย์สมฤดี คุวสานนท์ &nbsp;<br /> จากสถาบันTUV NORD&nbsp; (THAILAND) LTD. &nbsp;มาบรรยาย &nbsp;&nbsp;ในวันที่ 9-10 มิถุนายน &nbsp;2559 ณ ห้องประชุม 1 สยามทบพัน<br /> &nbsp;
 • สัมมนาหลักสูตร “Integrated Management System ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007 Requirements” สยามทบพันได้จัดสัมมนาหลักสูตร&nbsp; <strong>&ldquo;Integrated&nbsp; Management System</strong>&nbsp; <strong>ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 &amp; OHSAS 18001:2007 Requirements&rdquo;</strong><br /> ให้กับคณะทำงานตรวจติดตามภายใน ระบบ ISO9001 , ISO14001 ,TIS/OHSAS18001 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เชิญ &nbsp;อาจารย์สมฤดี คุวสานนท์ &nbsp;<br /> จากสถาบันTUV NORD&nbsp; (THAILAND) LTD. &nbsp;มาบรรยาย &nbsp;&nbsp;ในวันที่ 9-10 มิถุนายน &nbsp;2559 ณ ห้องประชุม 1 สยามทบพัน<br /> &nbsp;
 • สัมมนาหลักสูตร “Integrated Management System ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007 Requirements” สยามทบพันได้จัดสัมมนาหลักสูตร&nbsp; <strong>&ldquo;Integrated&nbsp; Management System</strong>&nbsp; <strong>ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 &amp; OHSAS 18001:2007 Requirements&rdquo;</strong><br /> ให้กับคณะทำงานตรวจติดตามภายใน ระบบ ISO9001 , ISO14001 ,TIS/OHSAS18001 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เชิญ &nbsp;อาจารย์สมฤดี คุวสานนท์ &nbsp;<br /> จากสถาบันTUV NORD&nbsp; (THAILAND) LTD. &nbsp;มาบรรยาย &nbsp;&nbsp;ในวันที่ 9-10 มิถุนายน &nbsp;2559 ณ ห้องประชุม 1 สยามทบพัน<br /> &nbsp;
 • สัมมนาหลักสูตร “Integrated Management System ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007 Requirements” สยามทบพันได้จัดสัมมนาหลักสูตร&nbsp; <strong>&ldquo;Integrated&nbsp; Management System</strong>&nbsp; <strong>ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 &amp; OHSAS 18001:2007 Requirements&rdquo;</strong><br /> ให้กับคณะทำงานตรวจติดตามภายใน ระบบ ISO9001 , ISO14001 ,TIS/OHSAS18001 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เชิญ &nbsp;อาจารย์สมฤดี คุวสานนท์ &nbsp;<br /> จากสถาบันTUV NORD&nbsp; (THAILAND) LTD. &nbsp;มาบรรยาย &nbsp;&nbsp;ในวันที่ 9-10 มิถุนายน &nbsp;2559 ณ ห้องประชุม 1 สยามทบพัน<br /> &nbsp;
 • Safety Week 2016 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้เปิดงานSafety week ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 โดยมีคุณ Akira Kondo (Senior GM Production& Technic ) เป็นประธานเปิดงาน  จัดขึ้นในวันที่ 3และ 6 มิ.ย. ซึ่งมีพนักงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก วัตถุปร…
 • Safety Week 2016 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้เปิดงานSafety week ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 โดยมีคุณ Akira Kondo (Senior GM Production& Technic ) เป็นประธานเปิดงาน  จัดขึ้นในวันที่ 3และ 6 มิ.ย. ซึ่งมีพนักงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัย และตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน
 • Safety Week 2016 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้เปิดงานSafety week ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 โดยมีคุณ Akira Kondo (Senior GM Production& Technic ) เป็นประธานเปิดงาน  จัดขึ้นในวันที่ 3และ 6 มิ.ย. ซึ่งมีพนักงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัย และตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน
 • Safety Week 2016 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้เปิดงานSafety week ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 โดยมีคุณ Akira Kondo (Senior GM Production& Technic ) เป็นประธานเปิดงาน  จัดขึ้นในวันที่ 3และ 6 มิ.ย. ซึ่งมีพนักงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัย และตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน
 • Safety Week 2016 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้เปิดงานSafety week ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 โดยมีคุณ Akira Kondo (Senior GM Production& Technic ) เป็นประธานเปิดงาน  จัดขึ้นในวันที่ 3และ 6 มิ.ย. ซึ่งมีพนักงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัย และตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน
 • Safety Week 2016 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้เปิดงานSafety week ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 โดยมีคุณ Akira Kondo (Senior GM Production& Technic ) เป็นประธานเปิดงาน  จัดขึ้นในวันที่ 3และ 6 มิ.ย. ซึ่งมีพนักงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัย และตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน
 • Safety Week 2016 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้เปิดงานSafety week ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 โดยมีคุณ Akira Kondo (Senior GM Production& Technic ) เป็นประธานเปิดงาน  จัดขึ้นในวันที่ 3และ 6 มิ.ย. ซึ่งมีพนักงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัย และตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน
 • นักศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559&nbsp; บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ในการเยี่ยมชมโรงงาน โดยศึกษาหลักการและแนวคิดการจัดการการผลิตในอุตส…
 • นักศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559&nbsp; บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ในการเยี่ยมชมโรงงาน โดยศึกษาหลักการและแนวคิดการจัดการการผลิตในอุตสาหกรรม
 • นักศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559&nbsp; บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ในการเยี่ยมชมโรงงาน โดยศึกษาหลักการและแนวคิดการจัดการการผลิตในอุตสาหกรรม
 • นักศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559&nbsp; บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ในการเยี่ยมชมโรงงาน โดยศึกษาหลักการและแนวคิดการจัดการการผลิตในอุตสาหกรรม
 • นักศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559&nbsp; บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ในการเยี่ยมชมโรงงาน โดยศึกษาหลักการและแนวคิดการจัดการการผลิตในอุตสาหกรรม
 • นักศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559&nbsp; บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ในการเยี่ยมชมโรงงาน โดยศึกษาหลักการและแนวคิดการจัดการการผลิตในอุตสาหกรรม
 • นักศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559&nbsp; บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ในการเยี่ยมชมโรงงาน โดยศึกษาหลักการและแนวคิดการจัดการการผลิตในอุตสาหกรรม
 • นักศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559&nbsp; บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ในการเยี่ยมชมโรงงาน โดยศึกษาหลักการและแนวคิดการจัดการการผลิตในอุตสาหกรรม
 • สยามทบพันได้จัดสัมมนาหลักสูตร “Abridged Business Concept ” สยามทบพันได้จัดสัมมนาหลักสูตร  “Abridged Business  Concept ” ให้กับทางพนักงานระดับบังคับบัญชา  ได้รับเกียรติ จากคุณ ทิพจิรา โคตรเวียง  ในหัวข้อ TOP Culture และคุณยุวดี มุทธานิต มาบรรยาย ในหัวข้อ&nbs…
 • สยามทบพันได้จัดสัมมนาหลักสูตร “Abridged Business Concept ” สยามทบพันได้จัดสัมมนาหลักสูตร  “Abridged Business  Concept ” ให้กับทางพนักงานระดับบังคับบัญชา  ได้รับเกียรติ จากคุณ ทิพจิรา โคตรเวียง  ในหัวข้อ TOP Culture และคุณยุวดี มุทธานิต มาบรรยาย ในหัวข้อ Supply Chain Management ในวันที่ 19 เมษายน  2559 ณ ห้องประชุม 1 สยามทบพัน
 • สยามทบพันได้จัดสัมมนาหลักสูตร “Abridged Business Concept ” สยามทบพันได้จัดสัมมนาหลักสูตร  “Abridged Business  Concept ” ให้กับทางพนักงานระดับบังคับบัญชา  ได้รับเกียรติ จากคุณ ทิพจิรา โคตรเวียง  ในหัวข้อ TOP Culture และคุณยุวดี มุทธานิต มาบรรยาย ในหัวข้อ Supply Chain Management ในวันที่ 19 เมษายน  2559 ณ ห้องประชุม 1 สยามทบพัน
 • สยามทบพันได้จัดสัมมนาหลักสูตร “Abridged Business Concept ” สยามทบพันได้จัดสัมมนาหลักสูตร  “Abridged Business  Concept ” ให้กับทางพนักงานระดับบังคับบัญชา  ได้รับเกียรติ จากคุณ ทิพจิรา โคตรเวียง  ในหัวข้อ TOP Culture และคุณยุวดี มุทธานิต มาบรรยาย ในหัวข้อ Supply Chain Management ในวันที่ 19 เมษายน  2559 ณ ห้องประชุม 1 สยามทบพัน
 • สยามทบพันได้จัดสัมมนาหลักสูตร “Abridged Business Concept ” สยามทบพันได้จัดสัมมนาหลักสูตร  “Abridged Business  Concept ” ให้กับทางพนักงานระดับบังคับบัญชา  ได้รับเกียรติ จากคุณ ทิพจิรา โคตรเวียง  ในหัวข้อ TOP Culture และคุณยุวดี มุทธานิต มาบรรยาย ในหัวข้อ Supply Chain Management ในวันที่ 19 เมษายน  2559 ณ ห้องประชุม 1 สยามทบพัน
 • Skill Base Management Phase 2 สยามทบพันได้จัดสัมมนาหลักสูตร  “Skill Base Management Phase 2” โดยได้เรียนเชิญ  อาจารย์สมบัติ จิวัธยากุล มาบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่คณะทำงาน    ในวันที่ 22  เมษายน  2559 ณ ห้องประชุม 1 สยามทบพัน
 • Skill Base Management Phase 2 สยามทบพันได้จัดสัมมนาหลักสูตร  “Skill Base Management Phase 2” โดยได้เรียนเชิญ  อาจารย์สมบัติ จิวัธยากุล มาบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่คณะทำงาน    ในวันที่ 22  เมษายน  2559 ณ ห้องประชุม 1 สยามทบพัน
 • Skill Base Management Phase 2 สยามทบพันได้จัดสัมมนาหลักสูตร  “Skill Base Management Phase 2” โดยได้เรียนเชิญ  อาจารย์สมบัติ จิวัธยากุล มาบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่คณะทำงาน    ในวันที่ 22  เมษายน  2559 ณ ห้องประชุม 1 สยามทบพัน
 • Skill Base Management Phase 2 สยามทบพันได้จัดสัมมนาหลักสูตร  “Skill Base Management Phase 2” โดยได้เรียนเชิญ  อาจารย์สมบัติ จิวัธยากุล มาบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่คณะทำงาน    ในวันที่ 22  เมษายน  2559 ณ ห้องประชุม 1 สยามทบพัน
 • Brainstorming 2016 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดสัมนาหลักสูตร Brainstorming แก่พนักงานระดับบังคับบัญชา ณ รีสอร์ทโบตานิก้า เขาใหญ่  เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559
 • Brainstorming 2016 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดสัมนาหลักสูตร Brainstorming แก่พนักงานระดับบังคับบัญชา ณ รีสอร์ทโบตานิก้า เขาใหญ่  เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559
 • Brainstorming 2016 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดสัมนาหลักสูตร Brainstorming แก่พนักงานระดับบังคับบัญชา ณ รีสอร์ทโบตานิก้า เขาใหญ่  เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559
 • Brainstorming 2016 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดสัมนาหลักสูตร Brainstorming แก่พนักงานระดับบังคับบัญชา ณ รีสอร์ทโบตานิก้า เขาใหญ่  เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559
 • Brainstorming 2016 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดสัมนาหลักสูตร Brainstorming แก่พนักงานระดับบังคับบัญชา ณ รีสอร์ทโบตานิก้า เขาใหญ่  เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559
 • Brainstorming 2016 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดสัมนาหลักสูตร Brainstorming แก่พนักงานระดับบังคับบัญชา ณ รีสอร์ทโบตานิก้า เขาใหญ่  เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559
 • Brainstorming 2016 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดสัมนาหลักสูตร Brainstorming แก่พนักงานระดับบังคับบัญชา ณ รีสอร์ทโบตานิก้า เขาใหญ่  เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559
 • Brainstorming 2016 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดสัมนาหลักสูตร Brainstorming แก่พนักงานระดับบังคับบัญชา ณ รีสอร์ทโบตานิก้า เขาใหญ่  เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559
 • สัมนาหลักสูตร Abridged Business Concept 2016 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดสัมนาในหลักสูตร Abridged Business Concept เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจแก่พนักงาน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
 • สัมนาหลักสูตร Abridged Business Concept 2016 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดสัมนาในหลักสูตร Abridged Business Concept เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจแก่พนักงาน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
 • สัมนาหลักสูตร Abridged Business Concept 2016 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดสัมนาในหลักสูตร Abridged Business Concept เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจแก่พนักงาน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
 • สัมนาหลักสูตร Abridged Business Concept 2016 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดสัมนาในหลักสูตร Abridged Business Concept เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจแก่พนักงาน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
 • สัมนาหลักสูตร Abridged Business Concept 2016 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดสัมนาในหลักสูตร Abridged Business Concept เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจแก่พนักงาน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
 • สัมนาหลักสูตร Abridged Business Concept 2016 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดสัมนาในหลักสูตร Abridged Business Concept เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจแก่พนักงาน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
 • สัมนาหลักสูตร Abridged Business Concept 2016 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดสัมนาในหลักสูตร Abridged Business Concept เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจแก่พนักงาน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
 • Get Your Fat off บริษัทได้จัดกิจกรรม Get Your fat off เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขภาพในการรับประทานอาหาร และมีวิทยากรมาแนะนำแนวทางในการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
 • Get Your Fat off บริษัทได้จัดกิจกรรม Get Your fat off เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขภาพในการรับประทานอาหาร และมีวิทยากรมาแนะนำแนวทางในการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
 • Get Your Fat off บริษัทได้จัดกิจกรรม Get Your fat off เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขภาพในการรับประทานอาหาร และมีวิทยากรมาแนะนำแนวทางในการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
 • Get Your Fat off บริษัทได้จัดกิจกรรม Get Your fat off เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขภาพในการรับประทานอาหาร และมีวิทยากรมาแนะนำแนวทางในการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
 • Get Your Fat off บริษัทได้จัดกิจกรรม Get Your fat off เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขภาพในการรับประทานอาหาร และมีวิทยากรมาแนะนำแนวทางในการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
 • Get Your Fat off บริษัทได้จัดกิจกรรม Get Your fat off เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขภาพในการรับประทานอาหาร และมีวิทยากรมาแนะนำแนวทางในการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
 • Get Your Fat off บริษัทได้จัดกิจกรรม Get Your fat off เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขภาพในการรับประทานอาหาร และมีวิทยากรมาแนะนำแนวทางในการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
 • Get Your Fat off บริษัทได้จัดกิจกรรม Get Your fat off เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขภาพในการรับประทานอาหาร และมีวิทยากรมาแนะนำแนวทางในการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
 • Get Your Fat off บริษัทได้จัดกิจกรรม Get Your fat off เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขภาพในการรับประทานอาหาร และมีวิทยากรมาแนะนำแนวทางในการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
 • ทำบุญตักบาตรประจำปี 2559 พนักงานชาวสยามทบพันทุกท่านร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ บริเวณหน้าโรงงาน 2
 • ทำบุญตักบาตรประจำปี 2559 พนักงานชาวสยามทบพันทุกท่านร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ บริเวณหน้าโรงงาน 2
 • ทำบุญตักบาตรประจำปี 2559 พนักงานชาวสยามทบพันทุกท่านร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ บริเวณหน้าโรงงาน 2
 • ทำบุญตักบาตรประจำปี 2559 พนักงานชาวสยามทบพันทุกท่านร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ บริเวณหน้าโรงงาน 2
 • ทำบุญตักบาตรประจำปี 2559 พนักงานชาวสยามทบพันทุกท่านร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ บริเวณหน้าโรงงาน 2
 • ทำบุญตักบาตรประจำปี 2559 พนักงานชาวสยามทบพันทุกท่านร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ บริเวณหน้าโรงงาน 2
 • ทำบุญตักบาตรประจำปี 2559 พนักงานชาวสยามทบพันทุกท่านร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ บริเวณหน้าโรงงาน 2
 • ทำบุญตักบาตรประจำปี 2559 พนักงานชาวสยามทบพันทุกท่านร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ บริเวณหน้าโรงงาน 2
 • ทำบุญตักบาตรประจำปี 2559 พนักงานชาวสยามทบพันทุกท่านร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ บริเวณหน้าโรงงาน 2
 • ทำบุญตักบาตรประจำปี 2559 พนักงานชาวสยามทบพันทุกท่านร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ บริเวณหน้าโรงงาน 2
 • กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "25 ปี วันวานสยามทบพัน" บริษัทได้จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "25ปี วันวานสยามทบพัน" เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการทำงานอย่างหนักมาตลอดทั้งปี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
 • กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "25 ปี วันวานสยามทบพัน" บริษัทได้จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "25ปี วันวานสยามทบพัน" เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการทำงานอย่างหนักมาตลอดทั้งปี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
 • กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "25 ปี วันวานสยามทบพัน" บริษัทได้จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "25ปี วันวานสยามทบพัน" เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการทำงานอย่างหนักมาตลอดทั้งปี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
 • กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "25 ปี วันวานสยามทบพัน" บริษัทได้จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "25ปี วันวานสยามทบพัน" เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการทำงานอย่างหนักมาตลอดทั้งปี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
 • กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "25 ปี วันวานสยามทบพัน" บริษัทได้จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "25ปี วันวานสยามทบพัน" เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการทำงานอย่างหนักมาตลอดทั้งปี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
 • กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "25 ปี วันวานสยามทบพัน" บริษัทได้จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "25ปี วันวานสยามทบพัน" เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการทำงานอย่างหนักมาตลอดทั้งปี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
 • การเปิดตัวค่านิยมองค์กร UNITED พนักงานชาวสยามทบพันทุกท่านร่วมงาน เปิดตัวค่านิยมองค์กร UNITED และสนุกสนานกับงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ
 • การเปิดตัวค่านิยมองค์กร UNITED พนักงานชาวสยามทบพันทุกท่านร่วมงาน เปิดตัวค่านิยมองค์กร UNITED และสนุกสนานกับงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ
 • การเปิดตัวค่านิยมองค์กร UNITED พนักงานชาวสยามทบพันทุกท่านร่วมงาน เปิดตัวค่านิยมองค์กร UNITED และสนุกสนานกับงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ
 • การเปิดตัวค่านิยมองค์กร UNITED พนักงานชาวสยามทบพันทุกท่านร่วมงาน เปิดตัวค่านิยมองค์กร UNITED และสนุกสนานกับงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ
 • การเปิดตัวค่านิยมองค์กร UNITED พนักงานชาวสยามทบพันทุกท่านร่วมงาน เปิดตัวค่านิยมองค์กร UNITED และสนุกสนานกับงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ
 • การเปิดตัวค่านิยมองค์กร UNITED พนักงานชาวสยามทบพันทุกท่านร่วมงาน เปิดตัวค่านิยมองค์กร UNITED และสนุกสนานกับงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ
 • การเปิดตัวค่านิยมองค์กร UNITED พนักงานชาวสยามทบพันทุกท่านร่วมงาน เปิดตัวค่านิยมองค์กร UNITED และสนุกสนานกับงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ
 • สัมนาหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่26พฤศจิกายน2558 มีการจัดสัมมนาหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น(First Aid) โดยได้รับความรุ้จากคณะวิทยากรจากรพ.รัทรินทร์ พนักงานได้ เรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลที่ถุกต้องและได้ทำการฝึกปฏิบัติจริง
 • สัมนาหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่26พฤศจิกายน2558 มีการจัดสัมมนาหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น(First Aid) โดยได้รับความรุ้จากคณะวิทยากรจากรพ.รัทรินทร์ พนักงานได้ เรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลที่ถุกต้องและได้ทำการฝึกปฏิบัติจริง
 • สัมนาหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่26พฤศจิกายน2558 มีการจัดสัมมนาหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น(First Aid) โดยได้รับความรุ้จากคณะวิทยากรจากรพ.รัทรินทร์ พนักงานได้ เรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลที่ถุกต้องและได้ทำการฝึกปฏิบัติจริง
 • สัมนาหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่26พฤศจิกายน2558 มีการจัดสัมมนาหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น(First Aid) โดยได้รับความรุ้จากคณะวิทยากรจากรพ.รัทรินทร์ พนักงานได้ เรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลที่ถุกต้องและได้ทำการฝึกปฏิบัติจริง
 • วันอนุรักษ์พลังงาน บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด  จัดงานวันอนุรักษ์พลังงาน (Energy Day 2015) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  โดยมีคุณชินทาโร่ ชิมามูเนะ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และคุณยุวดี  มุทธานิตย์ ประธานคณะทำงานการจัดการด้านพลังง…
 • วันอนุรักษ์พลังงาน บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด  จัดงานวันอนุรักษ์พลังงาน (Energy Day 2015) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  โดยมีคุณชินทาโร่ ชิมามูเนะ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และคุณยุวดี  มุทธานิตย์ ประธานคณะทำงานการจัดการด้านพลังงานเป็นผู้กล่าวรายงาน
 • วันอนุรักษ์พลังงาน บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด  จัดงานวันอนุรักษ์พลังงาน (Energy Day 2015) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  โดยมีคุณชินทาโร่ ชิมามูเนะ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และคุณยุวดี  มุทธานิตย์ ประธานคณะทำงานการจัดการด้านพลังงานเป็นผู้กล่าวรายงาน
 • วันอนุรักษ์พลังงาน บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด  จัดงานวันอนุรักษ์พลังงาน (Energy Day 2015) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  โดยมีคุณชินทาโร่ ชิมามูเนะ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และคุณยุวดี  มุทธานิตย์ ประธานคณะทำงานการจัดการด้านพลังงานเป็นผู้กล่าวรายงาน
 • วันอนุรักษ์พลังงาน บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด  จัดงานวันอนุรักษ์พลังงาน (Energy Day 2015) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  โดยมีคุณชินทาโร่ ชิมามูเนะ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และคุณยุวดี  มุทธานิตย์ ประธานคณะทำงานการจัดการด้านพลังงานเป็นผู้กล่าวรายงาน
 • วันอนุรักษ์พลังงาน บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด  จัดงานวันอนุรักษ์พลังงาน (Energy Day 2015) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  โดยมีคุณชินทาโร่ ชิมามูเนะ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และคุณยุวดี  มุทธานิตย์ ประธานคณะทำงานการจัดการด้านพลังงานเป็นผู้กล่าวรายงาน
 • สยามทบพันร่วมใจ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทางบริษัทได้ประสานงานกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เชิญชวนพนักงานไปบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ
 • สยามทบพันร่วมใจ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทางบริษัทได้ประสานงานกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เชิญชวนพนักงานไปบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ
 • สยามทบพันร่วมใจ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทางบริษัทได้ประสานงานกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เชิญชวนพนักงานไปบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ
 • สยามทบพันร่วมใจ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทางบริษัทได้ประสานงานกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เชิญชวนพนักงานไปบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ
 • สยามทบพันร่วมใจ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทางบริษัทได้ประสานงานกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เชิญชวนพนักงานไปบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ
 • สยามทบพันร่วมใจ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทางบริษัทได้ประสานงานกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เชิญชวนพนักงานไปบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ
 • สยามทบพันร่วมใจ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทางบริษัทได้ประสานงานกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เชิญชวนพนักงานไปบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ
 • สยามทบพันร่วมใจ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทางบริษัทได้ประสานงานกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เชิญชวนพนักงานไปบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ
 • การไฟฟ้้านครหลวง มาเยี่ยมชมบริษัท การไฟฟ้านครหลวง จ.นนทบุรี ได้เข้ามาเยี่ยมชม เพื่อศึกษาการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 58 ที่ผ่านมา
 • การไฟฟ้้านครหลวง มาเยี่ยมชมบริษัท การไฟฟ้านครหลวง จ.นนทบุรี ได้เข้ามาเยี่ยมชม เพื่อศึกษาการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 58 ที่ผ่านมา
 • การไฟฟ้้านครหลวง มาเยี่ยมชมบริษัท การไฟฟ้านครหลวง จ.นนทบุรี ได้เข้ามาเยี่ยมชม เพื่อศึกษาการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 58 ที่ผ่านมา
 • การไฟฟ้้านครหลวง มาเยี่ยมชมบริษัท การไฟฟ้านครหลวง จ.นนทบุรี ได้เข้ามาเยี่ยมชม เพื่อศึกษาการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 58 ที่ผ่านมา
 • การไฟฟ้้านครหลวง มาเยี่ยมชมบริษัท การไฟฟ้านครหลวง จ.นนทบุรี ได้เข้ามาเยี่ยมชม เพื่อศึกษาการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 58 ที่ผ่านมา
 • ​สัมนาการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น สัมนาการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น วันจันทร์ที่ 9 พ.ย. ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากเทศบาลตำบลแพรกษามาให้ความรู้แก่พนักงาน
 • ​สัมนาการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น สัมนาการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น วันจันทร์ที่ 9 พ.ย. ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากเทศบาลตำบลแพรกษามาให้ความรู้แก่พนักงาน
 • ​สัมนาการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น สัมนาการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น วันจันทร์ที่ 9 พ.ย. ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากเทศบาลตำบลแพรกษามาให้ความรู้แก่พนักงาน
 • ​สัมนาการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น สัมนาการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น วันจันทร์ที่ 9 พ.ย. ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากเทศบาลตำบลแพรกษามาให้ความรู้แก่พนักงาน
 • ​สัมนาการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น สัมนาการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น วันจันทร์ที่ 9 พ.ย. ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากเทศบาลตำบลแพรกษามาให้ความรู้แก่พนักงาน
 • ​สัมนาการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น สัมนาการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น วันจันทร์ที่ 9 พ.ย. ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากเทศบาลตำบลแพรกษามาให้ความรู้แก่พนักงาน
 • ​สัมนาการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น สัมนาการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น วันจันทร์ที่ 9 พ.ย. ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากเทศบาลตำบลแพรกษามาให้ความรู้แก่พนักงาน
 • ขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 บริษัทสยามทบพัน แพคเกจจิ้ง ได้ส่งขบวนพาเหรดเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู  ใน Concept  25th    Anniversaries Siam Toppan นำเสนอผ่านรูปแบบกล่องที่มีความทันสมัย ณ สนามกีฬา สมุทร…
 • ขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 บริษัทสยามทบพัน แพคเกจจิ้ง ได้ส่งขบวนพาเหรดเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู  ใน Concept  25th    Anniversaries Siam Toppan นำเสนอผ่านรูปแบบกล่องที่มีความทันสมัย ณ สนามกีฬา สมุทรปราการยูไนเต็ด
 • ขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 บริษัทสยามทบพัน แพคเกจจิ้ง ได้ส่งขบวนพาเหรดเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู  ใน Concept  25th    Anniversaries Siam Toppan นำเสนอผ่านรูปแบบกล่องที่มีความทันสมัย ณ สนามกีฬา สมุทรปราการยูไนเต็ด
 • ขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 บริษัทสยามทบพัน แพคเกจจิ้ง ได้ส่งขบวนพาเหรดเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู  ใน Concept  25th    Anniversaries Siam Toppan นำเสนอผ่านรูปแบบกล่องที่มีความทันสมัย ณ สนามกีฬา สมุทรปราการยูไนเต็ด
 • ขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 บริษัทสยามทบพัน แพคเกจจิ้ง ได้ส่งขบวนพาเหรดเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู  ใน Concept  25th    Anniversaries Siam Toppan นำเสนอผ่านรูปแบบกล่องที่มีความทันสมัย ณ สนามกีฬา สมุทรปราการยูไนเต็ด
 • ขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 บริษัทสยามทบพัน แพคเกจจิ้ง ได้ส่งขบวนพาเหรดเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู  ใน Concept  25th    Anniversaries Siam Toppan นำเสนอผ่านรูปแบบกล่องที่มีความทันสมัย ณ สนามกีฬา สมุทรปราการยูไนเต็ด
 • ขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 บริษัทสยามทบพัน แพคเกจจิ้ง ได้ส่งขบวนพาเหรดเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู  ใน Concept  25th    Anniversaries Siam Toppan นำเสนอผ่านรูปแบบกล่องที่มีความทันสมัย ณ สนามกีฬา สมุทรปราการยูไนเต็ด
 • ขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 บริษัทสยามทบพัน แพคเกจจิ้ง ได้ส่งขบวนพาเหรดเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู  ใน Concept  25th    Anniversaries Siam Toppan นำเสนอผ่านรูปแบบกล่องที่มีความทันสมัย ณ สนามกีฬา สมุทรปราการยูไนเต็ด
 • ขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 บริษัทสยามทบพัน แพคเกจจิ้ง ได้ส่งขบวนพาเหรดเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู  ใน Concept  25th    Anniversaries Siam Toppan นำเสนอผ่านรูปแบบกล่องที่มีความทันสมัย ณ สนามกีฬา สมุทรปราการยูไนเต็ด
 • ขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 บริษัทสยามทบพัน แพคเกจจิ้ง ได้ส่งขบวนพาเหรดเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู  ใน Concept  25th    Anniversaries Siam Toppan นำเสนอผ่านรูปแบบกล่องที่มีความทันสมัย ณ สนามกีฬา สมุทรปราการยูไนเต็ด
 • ขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 บริษัทสยามทบพัน แพคเกจจิ้ง ได้ส่งขบวนพาเหรดเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู  ใน Concept  25th    Anniversaries Siam Toppan นำเสนอผ่านรูปแบบกล่องที่มีความทันสมัย ณ สนามกีฬา สมุทรปราการยูไนเต็ด
 • ขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 บริษัทสยามทบพัน แพคเกจจิ้ง ได้ส่งขบวนพาเหรดเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู  ใน Concept  25th    Anniversaries Siam Toppan นำเสนอผ่านรูปแบบกล่องที่มีความทันสมัย ณ สนามกีฬา สมุทรปราการยูไนเต็ด
 • ขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 บริษัทสยามทบพัน แพคเกจจิ้ง ได้ส่งขบวนพาเหรดเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู  ใน Concept  25th    Anniversaries Siam Toppan นำเสนอผ่านรูปแบบกล่องที่มีความทันสมัย ณ สนามกีฬา สมุทรปราการยูไนเต็ด
 • ขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 บริษัทสยามทบพัน แพคเกจจิ้ง ได้ส่งขบวนพาเหรดเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู  ใน Concept  25th    Anniversaries Siam Toppan นำเสนอผ่านรูปแบบกล่องที่มีความทันสมัย ณ สนามกีฬา สมุทรปราการยูไนเต็ด
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล “Thai Print Awards 2015” บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล “Thai Print Awards 2015” จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง ประเภท Self Promotion และรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Packaging Sheetfed Offset จากสมาคมการพิมพ์ไทย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์…
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล “Thai Print Awards 2015” บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล “Thai Print Awards 2015” จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง ประเภท Self Promotion และรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Packaging Sheetfed Offset จากสมาคมการพิมพ์ไทย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ  เมื่อวันที่  2 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา 
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล “Thai Print Awards 2015” บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล “Thai Print Awards 2015” จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง ประเภท Self Promotion และรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Packaging Sheetfed Offset จากสมาคมการพิมพ์ไทย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ  เมื่อวันที่  2 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา 
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล “Thai Print Awards 2015” บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล “Thai Print Awards 2015” จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง ประเภท Self Promotion และรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Packaging Sheetfed Offset จากสมาคมการพิมพ์ไทย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ  เมื่อวันที่  2 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา 
 • ทุบสถิติยอดขาย 134.81 ล้านบาท ฉลองความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของบริษัทฯกับการสร้างสถิติใหม่ยอดขายสูงสุดในประวัติศาสตร์ 134.81 ล้านบาท (กันยายน 58)
 • ทุบสถิติยอดขาย 134.81 ล้านบาท ฉลองความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของบริษัทฯกับการสร้างสถิติใหม่ยอดขายสูงสุดในประวัติศาสตร์ 134.81 ล้านบาท (กันยายน 58)
 • ทุบสถิติยอดขาย 134.81 ล้านบาท ฉลองความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของบริษัทฯกับการสร้างสถิติใหม่ยอดขายสูงสุดในประวัติศาสตร์ 134.81 ล้านบาท (กันยายน 58)
 • ทุบสถิติยอดขาย 134.81 ล้านบาท ฉลองความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของบริษัทฯกับการสร้างสถิติใหม่ยอดขายสูงสุดในประวัติศาสตร์ 134.81 ล้านบาท (กันยายน 58)
 • ทุบสถิติยอดขาย 134.81 ล้านบาท ฉลองความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของบริษัทฯกับการสร้างสถิติใหม่ยอดขายสูงสุดในประวัติศาสตร์ 134.81 ล้านบาท (กันยายน 58)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ทางบริษัทได้จัดให้พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปี เข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาโรคซึ่งเป็นบ่อเกิดของการเจ็บป่วย และสามารถบอกความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายได้้เป็นอย่างดี โดยทีมพยาบาลจากโรงพยาบาล BNH มาตรวจสุขภาพที่บริษัท
 • ตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ทางบริษัทได้จัดให้พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปี เข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาโรคซึ่งเป็นบ่อเกิดของการเจ็บป่วย และสามารถบอกความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายได้้เป็นอย่างดี โดยทีมพยาบาลจากโรงพยาบาล BNH มาตรวจสุขภาพที่บริษัท
 • ตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ทางบริษัทได้จัดให้พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปี เข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาโรคซึ่งเป็นบ่อเกิดของการเจ็บป่วย และสามารถบอกความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายได้้เป็นอย่างดี โดยทีมพยาบาลจากโรงพยาบาล BNH มาตรวจสุขภาพที่บริษัท
 • ตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ทางบริษัทได้จัดให้พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปี เข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาโรคซึ่งเป็นบ่อเกิดของการเจ็บป่วย และสามารถบอกความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายได้้เป็นอย่างดี โดยทีมพยาบาลจากโรงพยาบาล BNH มาตรวจสุขภาพที่บริษัท
 • ตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ทางบริษัทได้จัดให้พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปี เข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาโรคซึ่งเป็นบ่อเกิดของการเจ็บป่วย และสามารถบอกความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายได้้เป็นอย่างดี โดยทีมพยาบาลจากโรงพยาบาล BNH มาตรวจสุขภาพที่บริษัท
 • ตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ทางบริษัทได้จัดให้พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปี เข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาโรคซึ่งเป็นบ่อเกิดของการเจ็บป่วย และสามารถบอกความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายได้้เป็นอย่างดี โดยทีมพยาบาลจากโรงพยาบาล BNH มาตรวจสุขภาพที่บริษัท
 • ตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ทางบริษัทได้จัดให้พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปี เข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาโรคซึ่งเป็นบ่อเกิดของการเจ็บป่วย และสามารถบอกความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายได้้เป็นอย่างดี โดยทีมพยาบาลจากโรงพยาบาล BNH มาตรวจสุขภาพที่บริษัท
 • ตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ทางบริษัทได้จัดให้พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปี เข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาโรคซึ่งเป็นบ่อเกิดของการเจ็บป่วย และสามารถบอกความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายได้้เป็นอย่างดี โดยทีมพยาบาลจากโรงพยาบาล BNH มาตรวจสุขภาพที่บริษัท
 • ตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ทางบริษัทได้จัดให้พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปี เข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาโรคซึ่งเป็นบ่อเกิดของการเจ็บป่วย และสามารถบอกความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายได้้เป็นอย่างดี โดยทีมพยาบาลจากโรงพยาบาล BNH มาตรวจสุขภาพที่บริษัท
 • ตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ทางบริษัทได้จัดให้พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปี เข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาโรคซึ่งเป็นบ่อเกิดของการเจ็บป่วย และสามารถบอกความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายได้้เป็นอย่างดี โดยทีมพยาบาลจากโรงพยาบาล BNH มาตรวจสุขภาพที่บริษัท
 • ตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ทางบริษัทได้จัดให้พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปี เข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาโรคซึ่งเป็นบ่อเกิดของการเจ็บป่วย และสามารถบอกความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายได้้เป็นอย่างดี โดยทีมพยาบาลจากโรงพยาบาล BNH มาตรวจสุขภาพที่บริษัท
 • การมอบทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือผู้พิการ 2558(2) เพื่อเป็นการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้ยั่งยืนตลอดไป อีกทั้ง บริษัท ฯ ยังได้มีการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ ผู้พิการซึ่งเป็นญาติของพ…
 • การมอบทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือผู้พิการ 2558(2) เพื่อเป็นการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้ยั่งยืนตลอดไป อีกทั้ง บริษัท ฯ ยังได้มีการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ ผู้พิการซึ่งเป็นญาติของพนักงาน จำนวน 6 ท่าน ท่านละ 20,000 บาท เพื่อให้มีทุนทรัพย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ในสังคมได้ทัดเทียมคนทั่วไป
 • การมอบทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือผู้พิการ 2558(2) เพื่อเป็นการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้ยั่งยืนตลอดไป อีกทั้ง บริษัท ฯ ยังได้มีการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ ผู้พิการซึ่งเป็นญาติของพนักงาน จำนวน 6 ท่าน ท่านละ 20,000 บาท เพื่อให้มีทุนทรัพย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ในสังคมได้ทัดเทียมคนทั่วไป
 • การมอบทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือผู้พิการ 2558(2) เพื่อเป็นการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้ยั่งยืนตลอดไป อีกทั้ง บริษัท ฯ ยังได้มีการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ ผู้พิการซึ่งเป็นญาติของพนักงาน จำนวน 6 ท่าน ท่านละ 20,000 บาท เพื่อให้มีทุนทรัพย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ในสังคมได้ทัดเทียมคนทั่วไป
 • การมอบทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือผู้พิการ 2558(2) เพื่อเป็นการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้ยั่งยืนตลอดไป อีกทั้ง บริษัท ฯ ยังได้มีการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ ผู้พิการซึ่งเป็นญาติของพนักงาน จำนวน 6 ท่าน ท่านละ 20,000 บาท เพื่อให้มีทุนทรัพย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ในสังคมได้ทัดเทียมคนทั่วไป
 • Brainstorming สยามทบพัน ได้มีการจัด Brainstorming โดยใช้ชื่อว่า Siam Toppan United 2015 ในวันที่ 16-17 มกราคม 2558 ณ คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้ช่วยกันเสนอความคิดใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ เพื่อหาทางเลือกในการตัดสินใจ วางแผ…
 • Brainstorming สยามทบพัน ได้มีการจัด Brainstorming โดยใช้ชื่อว่า Siam Toppan United 2015 ในวันที่ 16-17 มกราคม 2558 ณ คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้ช่วยกันเสนอความคิดใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ เพื่อหาทางเลือกในการตัดสินใจ วางแผน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 • Brainstorming สยามทบพัน ได้มีการจัด Brainstorming โดยใช้ชื่อว่า Siam Toppan United 2015 ในวันที่ 16-17 มกราคม 2558 ณ คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้ช่วยกันเสนอความคิดใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ เพื่อหาทางเลือกในการตัดสินใจ วางแผน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 • Brainstorming สยามทบพัน ได้มีการจัด Brainstorming โดยใช้ชื่อว่า Siam Toppan United 2015 ในวันที่ 16-17 มกราคม 2558 ณ คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้ช่วยกันเสนอความคิดใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ เพื่อหาทางเลือกในการตัดสินใจ วางแผน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 • Brainstorming สยามทบพัน ได้มีการจัด Brainstorming โดยใช้ชื่อว่า Siam Toppan United 2015 ในวันที่ 16-17 มกราคม 2558 ณ คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้ช่วยกันเสนอความคิดใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ เพื่อหาทางเลือกในการตัดสินใจ วางแผน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 • Brainstorming สยามทบพัน ได้มีการจัด Brainstorming โดยใช้ชื่อว่า Siam Toppan United 2015 ในวันที่ 16-17 มกราคม 2558 ณ คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้ช่วยกันเสนอความคิดใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ เพื่อหาทางเลือกในการตัดสินใจ วางแผน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 • Brainstorming สยามทบพัน ได้มีการจัด Brainstorming โดยใช้ชื่อว่า Siam Toppan United 2015 ในวันที่ 16-17 มกราคม 2558 ณ คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้ช่วยกันเสนอความคิดใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ เพื่อหาทางเลือกในการตัดสินใจ วางแผน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 • การมอบทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือผู้พิการ 2558(1) สยามทบพัน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และการช่วยเหลือผู้พิการซึ่งเป็นญาติของพนักงาน จึงได้มี การจัดกิจกรรม มอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือผู้พิการ ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ให้กับ 5 สถาบันการศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ได้แก่ จุฬาลงกรณ…
 • การมอบทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือผู้พิการ 2558(1) สยามทบพัน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และการช่วยเหลือผู้พิการซึ่งเป็นญาติของพนักงาน จึงได้มี การจัดกิจกรรม มอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือผู้พิการ ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ให้กับ 5 สถาบันการศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ม.เชียงใหม่ และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยทุนการศึกษา ทุนละ 10,000 บาท และ ระดับ ปวส ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 4 ทุนๆ ละ 5,000 บาท
 • การมอบทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือผู้พิการ 2558(1) สยามทบพัน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และการช่วยเหลือผู้พิการซึ่งเป็นญาติของพนักงาน จึงได้มี การจัดกิจกรรม มอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือผู้พิการ ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ให้กับ 5 สถาบันการศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ม.เชียงใหม่ และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยทุนการศึกษา ทุนละ 10,000 บาท และ ระดับ ปวส ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 4 ทุนๆ ละ 5,000 บาท
 • การมอบทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือผู้พิการ 2558(1) สยามทบพัน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และการช่วยเหลือผู้พิการซึ่งเป็นญาติของพนักงาน จึงได้มี การจัดกิจกรรม มอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือผู้พิการ ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ให้กับ 5 สถาบันการศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ม.เชียงใหม่ และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยทุนการศึกษา ทุนละ 10,000 บาท และ ระดับ ปวส ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 4 ทุนๆ ละ 5,000 บาท
 • Strategic Program Siam Toppan has Seminar "Strategic Program "to the executives and invited.  Prof.Dr. Somjai Phagaphasvivat to described in this Toppic Day 1 "5 Strategic Thinking Enhancements (24 Nov 57)" Day 2 "Strategic Management (28…
 • Strategic Program Siam Toppan has Seminar "Strategic Program "to the executives and invited.  Prof.Dr. Somjai Phagaphasvivat to described in this Toppic Day 1 "5 Strategic Thinking Enhancements (24 Nov 57)" Day 2 "Strategic Management (28 November.. .57)" Day 3 "Strategic Planning & Workshop (25 Dec 57)".  
 • Strategic Program Siam Toppan has Seminar "Strategic Program "to the executives and invited.  Prof.Dr. Somjai Phagaphasvivat to described in this Toppic Day 1 "5 Strategic Thinking Enhancements (24 Nov 57)" Day 2 "Strategic Management (28 November.. .57)" Day 3 "Strategic Planning & Workshop (25 Dec 57)".  
 • บริษัทสยามทบพันได้ครบรอบ 25 ปี บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทและพนักงานทุกท่าน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น
 • บริษัทสยามทบพันได้ครบรอบ 25 ปี บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทและพนักงานทุกท่าน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น
 • บริษัทสยามทบพันได้ครบรอบ 25 ปี บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทและพนักงานทุกท่าน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น
 • บริษัทสยามทบพันได้ครบรอบ 25 ปี บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทและพนักงานทุกท่าน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น
 • บริษัทสยามทบพันได้ครบรอบ 25 ปี บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทและพนักงานทุกท่าน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น
 • บริษัทสยามทบพันได้ครบรอบ 25 ปี บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทและพนักงานทุกท่าน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น
 • บริษัทสยามทบพันได้ครบรอบ 25 ปี บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทและพนักงานทุกท่าน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น
 • ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 7   บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ติดต่อกัน 7 ปี ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประ…
 • ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 7   บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ติดต่อกัน 7 ปี ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา รับมอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน    
 • ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 7   บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ติดต่อกัน 7 ปี ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา รับมอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน    
 • ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 7   บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ติดต่อกัน 7 ปี ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา รับมอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน    
 • ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 7   บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ติดต่อกัน 7 ปี ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา รับมอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน    
 • ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 7   บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ติดต่อกัน 7 ปี ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา รับมอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน    
 • สัมมนาหลักสูตร Team Building สัมมนาหลักสูตร Team Building วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ณ บรุคไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานและระดับบังคับบัญชา เพื่อให้พนักงานที่ต้องติดต่อประสานงานกันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้ง โดยเน้นบรรยากาศความเป็นมิ…
 • สัมมนาหลักสูตร Team Building สัมมนาหลักสูตร Team Building วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ณ บรุคไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานและระดับบังคับบัญชา เพื่อให้พนักงานที่ต้องติดต่อประสานงานกันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้ง โดยเน้นบรรยากาศความเป็นมิตร และการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ ต้องขอบคุณวิทยากรจาก บ.พันรักเวิร์ค ที่มาสร้างสรรค์กิจกรรมและข้อคิดดีๆ และที่ขาดไม่ได้เลยคือผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่ผนึกกำลังให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี
 • สัมมนาหลักสูตร Team Building สัมมนาหลักสูตร Team Building วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ณ บรุคไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานและระดับบังคับบัญชา เพื่อให้พนักงานที่ต้องติดต่อประสานงานกันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้ง โดยเน้นบรรยากาศความเป็นมิตร และการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ ต้องขอบคุณวิทยากรจาก บ.พันรักเวิร์ค ที่มาสร้างสรรค์กิจกรรมและข้อคิดดีๆ และที่ขาดไม่ได้เลยคือผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่ผนึกกำลังให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี
 • สัมมนาหลักสูตร Team Building สัมมนาหลักสูตร Team Building วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ณ บรุคไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานและระดับบังคับบัญชา เพื่อให้พนักงานที่ต้องติดต่อประสานงานกันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้ง โดยเน้นบรรยากาศความเป็นมิตร และการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ ต้องขอบคุณวิทยากรจาก บ.พันรักเวิร์ค ที่มาสร้างสรรค์กิจกรรมและข้อคิดดีๆ และที่ขาดไม่ได้เลยคือผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่ผนึกกำลังให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี
 • สัมมนาหลักสูตร Team Building สัมมนาหลักสูตร Team Building วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ณ บรุคไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานและระดับบังคับบัญชา เพื่อให้พนักงานที่ต้องติดต่อประสานงานกันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้ง โดยเน้นบรรยากาศความเป็นมิตร และการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ ต้องขอบคุณวิทยากรจาก บ.พันรักเวิร์ค ที่มาสร้างสรรค์กิจกรรมและข้อคิดดีๆ และที่ขาดไม่ได้เลยคือผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่ผนึกกำลังให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี
 • สัมมนาหลักสูตร Team Building สัมมนาหลักสูตร Team Building วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ณ บรุคไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานและระดับบังคับบัญชา เพื่อให้พนักงานที่ต้องติดต่อประสานงานกันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้ง โดยเน้นบรรยากาศความเป็นมิตร และการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ ต้องขอบคุณวิทยากรจาก บ.พันรักเวิร์ค ที่มาสร้างสรรค์กิจกรรมและข้อคิดดีๆ และที่ขาดไม่ได้เลยคือผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่ผนึกกำลังให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี
 • สัมมนาหลักสูตร Team Building สัมมนาหลักสูตร Team Building วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ณ บรุคไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานและระดับบังคับบัญชา เพื่อให้พนักงานที่ต้องติดต่อประสานงานกันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้ง โดยเน้นบรรยากาศความเป็นมิตร และการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ ต้องขอบคุณวิทยากรจาก บ.พันรักเวิร์ค ที่มาสร้างสรรค์กิจกรรมและข้อคิดดีๆ และที่ขาดไม่ได้เลยคือผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่ผนึกกำลังให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี
 • สัมมนาหลักสูตร Team Building สัมมนาหลักสูตร Team Building วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ณ บรุคไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานและระดับบังคับบัญชา เพื่อให้พนักงานที่ต้องติดต่อประสานงานกันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้ง โดยเน้นบรรยากาศความเป็นมิตร และการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ ต้องขอบคุณวิทยากรจาก บ.พันรักเวิร์ค ที่มาสร้างสรรค์กิจกรรมและข้อคิดดีๆ และที่ขาดไม่ได้เลยคือผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่ผนึกกำลังให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี
 • สัมมนาหลักสูตร Team Building สัมมนาหลักสูตร Team Building วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ณ บรุคไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานและระดับบังคับบัญชา เพื่อให้พนักงานที่ต้องติดต่อประสานงานกันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้ง โดยเน้นบรรยากาศความเป็นมิตร และการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ ต้องขอบคุณวิทยากรจาก บ.พันรักเวิร์ค ที่มาสร้างสรรค์กิจกรรมและข้อคิดดีๆ และที่ขาดไม่ได้เลยคือผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่ผนึกกำลังให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี
 • สัมมนาหลักสูตร Team Building สัมมนาหลักสูตร Team Building วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ณ บรุคไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานและระดับบังคับบัญชา เพื่อให้พนักงานที่ต้องติดต่อประสานงานกันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้ง โดยเน้นบรรยากาศความเป็นมิตร และการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ ต้องขอบคุณวิทยากรจาก บ.พันรักเวิร์ค ที่มาสร้างสรรค์กิจกรรมและข้อคิดดีๆ และที่ขาดไม่ได้เลยคือผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่ผนึกกำลังให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี
 • CSR-DIW Continuous จัดทำการสอนทำขนมจีบ หมูกับกุ้ง บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมสอนทำขนมจีบ หมูกับกุ้ง ให้กับ พนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและสามารถสร้างรายได้ เพื่อเป็นการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามจุดประสงค์ของ CSR-DIW Continuous จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 30 คน 
 • CSR-DIW Continuous จัดทำการสอนทำขนมจีบ หมูกับกุ้ง บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมสอนทำขนมจีบ หมูกับกุ้ง ให้กับ พนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและสามารถสร้างรายได้ เพื่อเป็นการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามจุดประสงค์ของ CSR-DIW Continuous
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 30 คน 
 • CSR-DIW Continuous จัดทำการสอนทำขนมจีบ หมูกับกุ้ง บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมสอนทำขนมจีบ หมูกับกุ้ง ให้กับ พนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและสามารถสร้างรายได้ เพื่อเป็นการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามจุดประสงค์ของ CSR-DIW Continuous จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 30 คน 
 • CSR-DIW Continuous จัดทำการสอนทำขนมจีบ หมูกับกุ้ง บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมสอนทำขนมจีบ หมูกับกุ้ง ให้กับ พนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและสามารถสร้างรายได้ เพื่อเป็นการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามจุดประสงค์ของ CSR-DIW Continuous จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 30 คน 
 • CSR-DIW Continuous จัดทำการสอนทำขนมจีบ หมูกับกุ้ง บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมสอนทำขนมจีบ หมูกับกุ้ง ให้กับ พนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและสามารถสร้างรายได้ เพื่อเป็นการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามจุดประสงค์ของ CSR-DIW Continuous จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 30 คน 
 • คณะทำงาน CSR-DIW จัดกิจกรรม ถวายความรู้ให้สามเณรที่บวชภาคฤดูร้อน คณะทำงาน CSR-DIW จัดกิจกรรม ถวายความรู้ให้สามเณรที่บวชภาคฤดูร้อน เรื่อง “โครงการในพระราชดำริ” ณ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จังหวัดสมุทรปราการในวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยมีสามเณรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 160 รูป
 • คณะทำงาน CSR-DIW จัดกิจกรรม ถวายความรู้ให้สามเณรที่บวชภาคฤดูร้อน คณะทำงาน CSR-DIW จัดกิจกรรม ถวายความรู้ให้สามเณรที่บวชภาคฤดูร้อน เรื่อง “โครงการในพระราชดำริ” ณ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จังหวัดสมุทรปราการในวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยมีสามเณรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 160 รูป
 • คณะทำงาน CSR-DIW จัดกิจกรรม ถวายความรู้ให้สามเณรที่บวชภาคฤดูร้อน คณะทำงาน CSR-DIW จัดกิจกรรม ถวายความรู้ให้สามเณรที่บวชภาคฤดูร้อน เรื่อง “โครงการในพระราชดำริ” ณ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จังหวัดสมุทรปราการในวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยมีสามเณรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 160 รูป
 • คณะทำงาน CSR-DIW จัดกิจกรรม ถวายความรู้ให้สามเณรที่บวชภาคฤดูร้อน คณะทำงาน CSR-DIW จัดกิจกรรม ถวายความรู้ให้สามเณรที่บวชภาคฤดูร้อน เรื่อง “โครงการในพระราชดำริ” ณ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จังหวัดสมุทรปราการในวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยมีสามเณรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 160 รูป
 • คณะทำงาน CSR-DIW จัดกิจกรรม ถวายความรู้ให้สามเณรที่บวชภาคฤดูร้อน คณะทำงาน CSR-DIW จัดกิจกรรม ถวายความรู้ให้สามเณรที่บวชภาคฤดูร้อน เรื่อง “โครงการในพระราชดำริ” ณ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จังหวัดสมุทรปราการในวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยมีสามเณรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 160 รูป
 • CSR-DIW จัดกิจกรรมสอนสานตะกร้าให้กับชุมชน คณะทำงาน CSR-DIW จัดกิจกรรมสอนสานตะกร้าให้กับชุมชนโครงการ 4 บางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 1/4/62 โดยนำพลาสติกdead stock ของบริษัทฯ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วย
 • CSR-DIW จัดกิจกรรมสอนสานตะกร้าให้กับชุมชน คณะทำงาน CSR-DIW จัดกิจกรรมสอนสานตะกร้าให้กับชุมชนโครงการ 4 บางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 1/4/62
  โดยนำพลาสติกdead stock ของบริษัทฯ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วย
 • CSR-DIW จัดกิจกรรมสอนสานตะกร้าให้กับชุมชน คณะทำงาน CSR-DIW จัดกิจกรรมสอนสานตะกร้าให้กับชุมชนโครงการ 4 บางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 1/4/62 โดยนำพลาสติกdead stock ของบริษัทฯ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วย
 • CSR-DIW จัดกิจกรรมสอนสานตะกร้าให้กับชุมชน คณะทำงาน CSR-DIW จัดกิจกรรมสอนสานตะกร้าให้กับชุมชนโครงการ 4 บางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 1/4/62 โดยนำพลาสติกdead stock ของบริษัทฯ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วย
 • CSR-DIW จัดกิจกรรมสอนสานตะกร้าให้กับชุมชน คณะทำงาน CSR-DIW จัดกิจกรรมสอนสานตะกร้าให้กับชุมชนโครงการ 4 บางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 1/4/62 โดยนำพลาสติกdead stock ของบริษัทฯ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วย
 • CSR-DIW จัดกิจกรรมสอนสานตะกร้าให้กับชุมชน คณะทำงาน CSR-DIW จัดกิจกรรมสอนสานตะกร้าให้กับชุมชนโครงการ 4 บางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 1/4/62 โดยนำพลาสติกdead stock ของบริษัทฯ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วย
 • Environmental Good Governance Siam Toppan was audited by Bang Pu IEAT and surrounded Communities on 20 Jun 2017. This certificate is based on its criteria on the Evaluation of Environmental Good Governance in order to verify the Environment Management System which to be completed as per requirement concerns plus the rules and regulations for the evaluating team purposes. In addition, Environment, Economy, Social, Physical and Management are the main factors and dimensions accordingly. We have got certified as “Excellent” evaluation.
 • Environmental Good Governance Siam Toppan was audited by Bang Pu IEAT and surrounded Communities on 20 Jun 2017. This certificate is based on its criteria on the Evaluation of Environmental Good Governance in order to verify the Environment Management System which to be completed as per requirement concerns plus the rules and regulations for the evaluating team purposes. In addition, Environment, Economy, Social, Physical and Management are the main factors and dimensions accordingly. We have got certified as “Excellent” evaluation.
 • Environmental Good Governance Siam Toppan was audited by Bang Pu IEAT and surrounded Communities on 20 Jun 2017. This certificate is based on its criteria on the Evaluation of Environmental Good Governance in order to verify the Environment Management System which to be completed as per requirement concerns plus the rules and regulations for the evaluating team purposes. In addition, Environment, Economy, Social, Physical and Management are the main factors and dimensions accordingly. We have got certified as “Excellent” evaluation.
 • Environmental Good Governance Siam Toppan was audited by Bang Pu IEAT and surrounded Communities on 20 Jun 2017. This certificate is based on its criteria on the Evaluation of Environmental Good Governance in order to verify the Environment Management System which to be completed as per requirement concerns plus the rules and regulations for the evaluating team purposes. In addition, Environment, Economy, Social, Physical and Management are the main factors and dimensions accordingly. We have got certified as “Excellent” evaluation.
 • Plastic Weaving Basket Training Program. Siam Toppan Packaging Co., Ltd. organized the CSR activity with the community in Moo 2 consists of 5 communities. Cor Tor Nam Khem 2. TJC 3. Denchai 4. City Village 5. Bang Poo Resort. Coaching by the expert of weaving basket handmade Training program set up on May 15th, and June 6th, 2017. @Wat Srichan Pradit Moo2 Bang Poo Mai, Muang, Samutprakarn. To sustain develop of social, economy and environment also increase professional skills of people in communities. 30 attendees joined this activity which made for own consumption and distribution in the future.
 • Plastic Weaving Basket Training Program. Siam Toppan Packaging Co., Ltd. organized the CSR activity with the community in Moo 2 consists of 5 communities. Cor Tor Nam Khem 2. TJC 3. Denchai 4. City Village 5. Bang Poo Resort. Coaching by the expert of weaving basket handmade Training program set up on May 15th, and June 6th, 2017. @Wat Srichan Pradit Moo2 Bang Poo Mai, Muang, Samutprakarn. To sustain develop of social, economy and environment also increase professional skills of people in communities. 30 attendees joined this activity which made for own consumption and distribution in the future.
 • Plastic Weaving Basket Training Program. Siam Toppan Packaging Co., Ltd. organized the CSR activity with the community in Moo 2 consists of 5 communities. Cor Tor Nam Khem 2. TJC 3. Denchai 4. City Village 5. Bang Poo Resort. Coaching by the expert of weaving basket handmade Training program set up on May 15th, and June 6th, 2017. @Wat Srichan Pradit Moo2 Bang Poo Mai, Muang, Samutprakarn. To sustain develop of social, economy and environment also increase professional skills of people in communities. 30 attendees joined this activity which made for own consumption and distribution in the future.
 • Plastic Weaving Basket Training Program. Siam Toppan Packaging Co., Ltd. organized the CSR activity with the community in Moo 2 consists of 5 communities. Cor Tor Nam Khem 2. TJC 3. Denchai 4. City Village 5. Bang Poo Resort. Coaching by the expert of weaving basket handmade Training program set up on May 15th, and June 6th, 2017. @Wat Srichan Pradit Moo2 Bang Poo Mai, Muang, Samutprakarn. To sustain develop of social, economy and environment also increase professional skills of people in communities. 30 attendees joined this activity which made for own consumption and distribution in the future.
 • Plastic Weaving Basket Training Program. Siam Toppan Packaging Co., Ltd. organized the CSR activity with the community in Moo 2 consists of 5 communities. Cor Tor Nam Khem 2. TJC 3. Denchai 4. City Village 5. Bang Poo Resort. Coaching by the expert of weaving basket handmade Training program set up on May 15th, and June 6th, 2017. @Wat Srichan Pradit Moo2 Bang Poo Mai, Muang, Samutprakarn. To sustain develop of social, economy and environment also increase professional skills of people in communities. 30 attendees joined this activity which made for own consumption and distribution in the future.
 • กิจกรรม CSR ขึ้นภายใต้โครงการ สยามทบพันหยิบรัก ปันน้ำใจ ให้...วัดพระบาทน้ำพุ บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR ขึ้นภายใต้โครงการ สยามทบพันหยิบรัก ปันน้ำใจ ให้...วัดพระบาทน้ำพุ  ได้พาพนักงานที่สนใจร่วมเดินทางเพื่อทำจิตสาธารณะ ดูแลและเยียวยาผู้ป่วย และร่วมมอบปัจจัยแก่ทางวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของทางวัดต่อไป เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559
 • กิจกรรม CSR ขึ้นภายใต้โครงการ สยามทบพันหยิบรัก ปันน้ำใจ ให้...วัดพระบาทน้ำพุ บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR ขึ้นภายใต้โครงการ สยามทบพันหยิบรัก ปันน้ำใจ ให้...วัดพระบาทน้ำพุ 
  ได้พาพนักงานที่สนใจร่วมเดินทางเพื่อทำจิตสาธารณะ ดูแลและเยียวยาผู้ป่วย และร่วมมอบปัจจัยแก่ทางวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของทางวัดต่อไป เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559
 • กิจกรรม CSR ขึ้นภายใต้โครงการ สยามทบพันหยิบรัก ปันน้ำใจ ให้...วัดพระบาทน้ำพุ บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR ขึ้นภายใต้โครงการ สยามทบพันหยิบรัก ปันน้ำใจ ให้...วัดพระบาทน้ำพุ  ได้พาพนักงานที่สนใจร่วมเดินทางเพื่อทำจิตสาธารณะ ดูแลและเยียวยาผู้ป่วย และร่วมมอบปัจจัยแก่ทางวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของทางวัดต่อไป เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559
 • กิจกรรม CSR ขึ้นภายใต้โครงการ สยามทบพันหยิบรัก ปันน้ำใจ ให้...วัดพระบาทน้ำพุ บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR ขึ้นภายใต้โครงการ สยามทบพันหยิบรัก ปันน้ำใจ ให้...วัดพระบาทน้ำพุ  ได้พาพนักงานที่สนใจร่วมเดินทางเพื่อทำจิตสาธารณะ ดูแลและเยียวยาผู้ป่วย และร่วมมอบปัจจัยแก่ทางวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของทางวัดต่อไป เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559
 • กิจกรรม CSR ขึ้นภายใต้โครงการ สยามทบพันหยิบรัก ปันน้ำใจ ให้...วัดพระบาทน้ำพุ บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR ขึ้นภายใต้โครงการ สยามทบพันหยิบรัก ปันน้ำใจ ให้...วัดพระบาทน้ำพุ  ได้พาพนักงานที่สนใจร่วมเดินทางเพื่อทำจิตสาธารณะ ดูแลและเยียวยาผู้ป่วย และร่วมมอบปัจจัยแก่ทางวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของทางวัดต่อไป เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559
 • กิจกรรม CSR ขึ้นภายใต้โครงการ สยามทบพันหยิบรัก ปันน้ำใจ ให้...วัดพระบาทน้ำพุ บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR ขึ้นภายใต้โครงการ สยามทบพันหยิบรัก ปันน้ำใจ ให้...วัดพระบาทน้ำพุ  ได้พาพนักงานที่สนใจร่วมเดินทางเพื่อทำจิตสาธารณะ ดูแลและเยียวยาผู้ป่วย และร่วมมอบปัจจัยแก่ทางวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของทางวัดต่อไป เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559
 • กิจกรรม CSR ขึ้นภายใต้โครงการ สยามทบพันหยิบรัก ปันน้ำใจ ให้...วัดพระบาทน้ำพุ บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR ขึ้นภายใต้โครงการ สยามทบพันหยิบรัก ปันน้ำใจ ให้...วัดพระบาทน้ำพุ  ได้พาพนักงานที่สนใจร่วมเดินทางเพื่อทำจิตสาธารณะ ดูแลและเยียวยาผู้ป่วย และร่วมมอบปัจจัยแก่ทางวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของทางวัดต่อไป เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559
 • กิจกรรม CSR ขึ้นภายใต้โครงการ สยามทบพันหยิบรัก ปันน้ำใจ ให้...วัดพระบาทน้ำพุ บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR ขึ้นภายใต้โครงการ สยามทบพันหยิบรัก ปันน้ำใจ ให้...วัดพระบาทน้ำพุ  ได้พาพนักงานที่สนใจร่วมเดินทางเพื่อทำจิตสาธารณะ ดูแลและเยียวยาผู้ป่วย และร่วมมอบปัจจัยแก่ทางวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของทางวัดต่อไป เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559
 • บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้งได้รับรางวัล 3Rs Award ประจำปี 2558 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด  ได้รับรางวัล 3 Rs Award(โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจำปี 2558) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมใบหยกสกาย 2 โดยรับมอบกับ อธิบดีกรมโรงงงานอุตสาหกรรม
 • บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้งได้รับรางวัล 3Rs Award ประจำปี 2558

  บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด  ได้รับรางวัล 3 Rs Award(โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจำปี 2558) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมใบหยกสกาย 2 โดยรับมอบกับ อธิบดีกรมโรงงงานอุตสาหกรรม

 • บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้งได้รับรางวัล 3Rs Award ประจำปี 2558 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด  ได้รับรางวัล 3 Rs Award(โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจำปี 2558) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมใบหยกสกาย 2 โดยรับมอบกับ อธิบดีกรมโรงงงานอุตสาหกรรม
 • บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้งได้รับรางวัล 3Rs Award ประจำปี 2558 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด  ได้รับรางวัล 3 Rs Award(โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจำปี 2558) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมใบหยกสกาย 2 โดยรับมอบกับ อธิบดีกรมโรงงงานอุตสาหกรรม
 • บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้งได้รับรางวัล 3Rs Award ประจำปี 2558 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด  ได้รับรางวัล 3 Rs Award(โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจำปี 2558) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมใบหยกสกาย 2 โดยรับมอบกับ อธิบดีกรมโรงงงานอุตสาหกรรม
 • บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้งได้รับรางวัล 3Rs Award ประจำปี 2558 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด  ได้รับรางวัล 3 Rs Award(โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจำปี 2558) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมใบหยกสกาย 2 โดยรับมอบกับ อธิบดีกรมโรงงงานอุตสาหกรรม
 • ดำเนินการมอบหลอดไฟให้ทางวัดพรหมนิมิต(วัดหลังเขา) จังหวัดกาญจนบุรี บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ร่วมกับพนักงาน ประสานงานมอบหลอดไฟและบัลลาสต์สภาพดี ให้กับวัดพรหมนิมิต(วัดหลังเขา) จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เพื่อเป็นส่วนช่วยในการบูรณะทางวัดต่อไป
 • ดำเนินการมอบหลอดไฟให้ทางวัดพรหมนิมิต(วัดหลังเขา) จังหวัดกาญจนบุรี บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ร่วมกับพนักงาน ประสานงานมอบหลอดไฟและบัลลาสต์สภาพดี ให้กับวัดพรหมนิมิต(วัดหลังเขา) จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เพื่อเป็นส่วนช่วยในการบูรณะทางวัดต่อไป
 • ดำเนินการมอบหลอดไฟให้ทางวัดพรหมนิมิต(วัดหลังเขา) จังหวัดกาญจนบุรี บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ร่วมกับพนักงาน ประสานงานมอบหลอดไฟและบัลลาสต์สภาพดี ให้กับวัดพรหมนิมิต(วัดหลังเขา) จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เพื่อเป็นส่วนช่วยในการบูรณะทางวัดต่อไป
 • ดำเนินการมอบหลอดไฟให้ทางวัดพรหมนิมิต(วัดหลังเขา) จังหวัดกาญจนบุรี บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ร่วมกับพนักงาน ประสานงานมอบหลอดไฟและบัลลาสต์สภาพดี ให้กับวัดพรหมนิมิต(วัดหลังเขา) จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เพื่อเป็นส่วนช่วยในการบูรณะทางวัดต่อไป
 • ดำเนินการมอบหลอดไฟให้ทางวัดพรหมนิมิต(วัดหลังเขา) จังหวัดกาญจนบุรี บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ร่วมกับพนักงาน ประสานงานมอบหลอดไฟและบัลลาสต์สภาพดี ให้กับวัดพรหมนิมิต(วัดหลังเขา) จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เพื่อเป็นส่วนช่วยในการบูรณะทางวัดต่อไป
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลมยส. เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลมยส. เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558
  บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลมยส. เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลมยส. เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลมยส. เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล CSR-DIW 2015 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2558 (CSR-DIW AWARD 2015) โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี และดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom (ชั้น2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม) เมืองทองธานี
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล CSR-DIW 2015 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2558 (CSR-DIW AWARD 2015) โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี และดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom (ชั้น2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม) เมืองทองธานี
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล CSR-DIW 2015 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2558 (CSR-DIW AWARD 2015) โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี และดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom (ชั้น2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม) เมืองทองธานี
 • บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล CSR-DIW 2015 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2558 (CSR-DIW AWARD 2015) โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี และดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom (ชั้น2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม) เมืองทองธานี
 • ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงให้กับชุมชนพูนทรัพย์ ทางบริษัทได้เข้าไปช่วยพัฒนาชุมชนพูนทรัพย์ โดยเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง เพื่อช่วยลดภาระให้กับชุมชน และเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้น
 • ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงให้กับชุมชนพูนทรัพย์

  ทางบริษัทได้เข้าไปช่วยพัฒนาชุมชนพูนทรัพย์ โดยเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง เพื่อช่วยลดภาระให้กับชุมชน และเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้น

 • ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงให้กับชุมชนพูนทรัพย์ ทางบริษัทได้เข้าไปช่วยพัฒนาชุมชนพูนทรัพย์ โดยเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง เพื่อช่วยลดภาระให้กับชุมชน และเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้น
 • กระชับความสัมพันธ์กับผู้คนในชุมชนพูนทรัพย์ ได้สอนทำตะกร้าสานโดยใช้วัดถุดิบซึ่งเป็นแผ่นพลาสติกเหลือใช้จากกระบวนการผลิตภายในบริษัท ซึ่งได้สอนการทำกล่องดินสอ และกระปุกออมสินเพื่อเปิดโอกาสในการประกอบเป็นอาชีพให้กับคนในชุมชนต่อไป 
 • กระชับความสัมพันธ์กับผู้คนในชุมชนพูนทรัพย์

  ได้สอนทำตะกร้าสานโดยใช้วัดถุดิบซึ่งเป็นแผ่นพลาสติกเหลือใช้จากกระบวนการผลิตภายในบริษัท ซึ่งได้สอนการทำกล่องดินสอ และกระปุกออมสินเพื่อเปิดโอกาสในการประกอบเป็นอาชีพให้กับคนในชุมชนต่อไป 

 • กระชับความสัมพันธ์กับผู้คนในชุมชนพูนทรัพย์ ได้สอนทำตะกร้าสานโดยใช้วัดถุดิบซึ่งเป็นแผ่นพลาสติกเหลือใช้จากกระบวนการผลิตภายในบริษัท ซึ่งได้สอนการทำกล่องดินสอ และกระปุกออมสินเพื่อเปิดโอกาสในการประกอบเป็นอาชีพให้กับคนในชุมชนต่อไป 
 • กระชับความสัมพันธ์กับผู้คนในชุมชนพูนทรัพย์ ได้สอนทำตะกร้าสานโดยใช้วัดถุดิบซึ่งเป็นแผ่นพลาสติกเหลือใช้จากกระบวนการผลิตภายในบริษัท ซึ่งได้สอนการทำกล่องดินสอ และกระปุกออมสินเพื่อเปิดโอกาสในการประกอบเป็นอาชีพให้กับคนในชุมชนต่อไป 
 • Coral Planting Project Siam Toppan joined the Navy in Sattahip. In growing artificial reef structures. To conserve, restore coastal Thailand Replacement of the marine ecosystem and create habitat for marine life and coral nursery.
 • Coral Planting Project

  Siam Toppan joined the Navy in Sattahip. In growing artificial reef structures. To conserve, restore coastal Thailand Replacement of the marine ecosystem and create habitat for marine life and coral nursery.

 • Coral Planting Project Siam Toppan joined the Navy in Sattahip. In growing artificial reef structures. To conserve, restore coastal Thailand Replacement of the marine ecosystem and create habitat for marine life and coral nursery.
 • Coral Planting Project Siam Toppan joined the Navy in Sattahip. In growing artificial reef structures. To conserve, restore coastal Thailand Replacement of the marine ecosystem and create habitat for marine life and coral nursery.
 • Coral Planting Project Siam Toppan joined the Navy in Sattahip. In growing artificial reef structures. To conserve, restore coastal Thailand Replacement of the marine ecosystem and create habitat for marine life and coral nursery.
TOP Replay Gen 1 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2013 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรม TOP Replay รุ่น 1 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ (จปร.) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีจิตสำนึกเกิดความรู้สึกร่วมในการยึดถือวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
TOP In One Day จัดกิจกรรม สร้างวัฒนธรรมองค์กร (TOP) ภายใต้ ชื่อ “TOP in one day” ในวันที่ 23 พ.ค. 56 เพื่อการสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆเช่น เขียนการ์ดTOP เล่นเกมส์ ตอบคำถาม เป็นต้น
Coral Planting Project สยามทบพันร่วมกับกองทัพเรือสัตหีบ ในการปลูกการปลูกปะการังเทียม เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูชายฝั่งทะเลไทย ทดแทนสภาพระบบนิเวศใต้ทะเลที่ถูกทำลาย สร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลและเป็นแหล่งอนุบาลปะการังเทียม
Mangrove Planting Project สยามทบพันร่วมกับบริษัทต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมบางปูปลูกป่าชายเลน เพื่อฟื้นฟูและคืนความสมดุลให้ระบบนิเวศ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถดำรงรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงความสมดุลเพื่อคนรุ่นต่อไป ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
Register Form
Ganeral
Company